Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α προς ΕΣχοΨΕ:" Eντός πέντε ημερών προβείτε σε πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
 
                                                                                                                               Αθήνα 4/9/2012
                                                                                                            Α.Π: 133

Πρός: Ένωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας(ΕΣχοΨΕ)
                                           
Κοιν:       1) -Υπουργό Παιδείας κο Αρβανιτόπουλο
                     -Υφυπουργό Παιδείας κο Παπαθεοδώρου
                   -Ειδικό Γραμματέα Υπ.Παιδείας κο Γκλαβά
                   - Δνση Ειδικής Αγωγής  
                   - Περιφερειακούς Δντές Εκπαίδευσης 
                                
               2) - Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
               3)   -Μ.Μ.Ε


Θέμα: « Πρόσκληση στην Ένωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας(ΕΣχοΨΕ) για αποκατάσταση της αλήθειας»

                                    
Όπως προφανώς γνωρίζετε, η Ομοσπονδία μας αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη και μεγαλύτερη νόμιμη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που έχει  στόχο τη διατήρηση σε υψηλή ποιοτική στάθμη του έργου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π), τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του και γενικότερα την προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του και του κλάδου.
Μεταξύ των νόμιμα διακηρυγμένων στόχων της Ομοσπονδίας μας, περιλαμβάνεται η αντικειμενική και πλήρης ενημέρωση των εργαζομένων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και  γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας για το έργο και το ρόλο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π) και για τους στόχους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με κάθε πρόσφορο μέσο.
         Για την επίτευξη του προαναφερομένου σκοπού η Ομοσπονδία διατηρεί διαδικτυακό ιστότοπο, στον οποίο έχουν ελεύθερη πρόσβαση και δυνατότητα έκφρασης γνώμης όλα τα μέλη της, καθώς και όλα τα φυσικά πρόσωπα μέλη των τοπικών συλλόγων, όπως και οιοσδήποτε τρίτος εμπλεκόμενος με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Η Ομοσπονδία παρέχει, λοιπόν, σταθερά και αμερόληπτα ελεύθερο βήμα στον οιονδήποτε συνάδελφο ή τρίτο, προκειμένου αυτός να εκφράσει επωνύμως τις απόψεις του, με θεμιτό και νόμιμο τρόπο. Κάθε γνώμη που δημοσιεύεται εκφράζει αυτονόητα τον φορέα αυτής και δεν αποτυπώνει άποψη της Ομοσπονδίας.
Επίσης είναι αυτονόητο ότι η Ομοσπονδία, ως εκ της θεσμικής της αποστολής και θέσης, καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώνει αντικειμενικά και αμερόληπτα, για κάθε νομικό και άλλο ζήτημα που αφορά στους συναδέλφους και εν γένει στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Ειδικότερα σε σχέση με το θέμα των Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 Ειδικής Αγωγής, που προέκυψε εφέτος, με την κατάρτιση δύο πινάκων μετά Γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
Η Ομοσπονδία μας δημοσίευσε στον ιστότοπό της, όλες τις εμπεριστατωμένες σχετικές απόψεις, χωρίς λογοκρισία και ανήρτησε επίσης σχετικά έγγραφα, δηλαδή τόσο τη Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, όσο και το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο προσλήψεων αναπληρωτών.
Επίσης ως συνδικαλιστικό όργανο, έλαβε ως μοναδική θέση την αυτονόητη εν έτη 2012 απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της αξιοκρατίας κατά την πρόσβαση στο δημόσιο.
Επειδή, με την από 20.8.2012 επιστολή, προς διαφόρους αποδέκτες της εκπαιδευτικής κοινότητας και μάλιστα με κοινοποίηση στον κ. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (SIC),  η οποία ενώ στην κεφαλίδα της φέρει τον τίτλο «ΕΣχοΨΕ» τυγχάνει ανυπόγραφη, με την αόριστη ένδειξη «Οι Σχολικοί Ψυχολόγοι» και ένα κινητό τηλέφωνο, καταφέρεσθε, μεταξύ άλλων, εμμέσως πλην σαφώς κατά της Ομοσπονδίας μας με ανυπόστατους, ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς.
Ειδικότερα αναφέρετε ότι:
"Ορισμένοι με επιστολές στους εργαζόμενους και με δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, διασπείρουν σύγχυση όσον αφορά στο περιεχόμενο, στους στόχους και τον τρόπο εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τον κλάδο Ψυχολόγων ΠΕ23 και για την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των Σχολείων Ειδικής Αγωγής"
"Μάλιστα σε κεντρικό ιστοχώρο του ΕΕΠ, στον οποίο συστηματικά αναρτώνται όλες οι αποφάσεις, ακόμα και τα σχέδια για γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ που δεν ισχύουν, δεν αναρτήθηκε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης αλλα μόνον τα σχόλιά τους!..."
"Συγχρόνως "βομβαρδίζουν" τους εργαζόμενους στην ΕΑΕ με πληροφορίες για υπουργικές αποφάσεις, νέες ή και άλλες που ανασύρουν από το παρελθόν και τους ενημερώνουν για "ρυθμίσεις θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών"(πχ "Δείτε το νομικό πλαίσιο των τοποθετήσεων Αναπληρωτών Εκπ/κών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης") που θεωρούν ότι ενισχύουν τις απόψεις τους και οι οποίες όμως δεν αφορούν στους Ψυχολόγους ΠΕ23."

Επειδή η ως άνω επιστολή, η οποία φέρει την επωνυμία της Ένωσής σας και ένα κινητό τηλέφωνο, δεσμεύει αμφοτέρους(ΕΣχοΨΕ και κάτοχο του επίμαχου κινητού τηλεφώνου).
Επειδή τα όσα ως άνω αναφέρονται στην «επιστολή» σας αποτελούν ψευδείς, ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, που προσβάλλουν κατάφωρα το κύρος και την αξιοπιστία της Ομοσπονδίας μας, απέναντι στους αποδέκτες της επιστολής σας και απέναντι στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Όπως μας δηλώσετε εγγράφως ποιους ακριβώς εκπροσωπεί η «ένωσή» σας και με ποιό τρόπο νομιμοποιείσθε να ομιλείτε εξ ονόματος όλων των σχολικών ψυχολόγων, επιδεικνύοντας και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα. 
Όπως εντός πέντε ημερών από τη λήψη της παρούσας, προβείτε σε πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας, ανακαλώντας τους ως άνω ισχυρισμούς σας κατά το μέρος που στρέφονται κατά της Ομοσπονδίας μας, διευκρινίζοντας δημοσίως ( τόσο ενώπιον των αποδεκτών της αρχικής επιστολής σας όσο και με αποστολή από εσάς κατάλληλου κειμένου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας) και με σαφήνεια ότι τα όσα αναφέρετε στα ανωτέρω χωρία, δεν αφορούν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
        Με την τυχόν απευκταία άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, θα ασκήσουμε ενώπιον των ποινικών και αστικών Δικαστηρίων, αλλά και ενώπιον κάθε άλλης αρχής, το σύνολο των νομίμων δικαιωμάτων μας, διεκδικώντας μεταξύ άλλων αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία έχουμε υποστεί, από την παράνομη συμπεριφορά σας.
 

Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος                                Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης     Κατσούλη Παναγιώτα                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου