Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Συναντήσεις Δ.Σ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 (ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα   www.poseepea.blogspot.gr/   poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206

                    Αθήνα 30/8/2012
   Α.Π: 129


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: « Συναντήσεις Δ.Σ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας»


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 30/8/2012, συνάντηση του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, με τον κο Μιχαλολιάκο, Δντή του Γραφείου του Υπουργού Παιδείας κου Αρβανιτόπουλου. Στην συνάντηση παρέστησαν, ο αιρετός του Υ.Σ.Ε.Ε.Π Δημήτρης Παπαευθυμίου, μέλη του Δ.Σ του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α Αττικής, καθώς και η αναπλ. Δντρια Ειδικής Αγωγής κα Παναγιωτοπούλου και ο Σύμβουλος Α' Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,   κος Κουρμπέτης.
Συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π).

Τα ζητήματα που τέθηκαν ήσαν:

1ον- Διαδικασίες ουσιαστικής ένταξης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π) στην Εκπαίδευση.

-Υπηρεσιακή εξέλιξη Ε.Ε.Π.
-Αναγκαιότητα εκπροσώπησης του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο στις δομές του Υπουργείου Παιδείας.
-Ένταξη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στα επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου
- Το Ε.Ε.Π και το Ε.Β.Π στα Γενικά σχολεία
-Μόνιμοι διορισμοί Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π κατ αναλογία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, με νέο νομοθετικό πλαίσιο προσόντων διορισμού.

2ον- Διαδικασίες αξιολόγησης Ε.Ε.Π

-Ιδιαιτερότητες Ε.Ε.Π(Υποστηρικτικά όχι διδακτικά καθήκοντα)
-Αυτοαξιολόγηση
-Η αξιολόγηση όχι ως τιμωρητικό εργαλείο και ως προσπάθεια νομιμοποίησης απολύσεων ή επίτευξης μείωσης του μισθολογικού κόστους.
-Ανυπαρξία επιστημονικής καθοδήγησης Ε.Ε.Π
-Ανυπαρξία πρόβλεψης δυνατότητας επιμόρφωσης από το Υπουργείο

3ον-Αναπληρωτές Ε.Ε.Π

-Επανακαθορισμός προσόντων πρόσληψης Ε.Ε.Π με νέο νομοθετικό πλαίσιο, μετά από διαβούλευση.(Σταθερά κριτήρια μοριοδοτούμενων προσόντων για πρόσληψη αναπληρωτών-Θέματα Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Λογοθεραπευτών κ.λ.π).
-Μονιμοποίηση αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π όπως γίνεται με τους υπόλοιπους εκπ/κούς
-Θέματα πιστώσεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π για τη σχολική χρονιά 2012-13.

4ον –Θέμα πρώην επιδόματος ειδικής αγωγής

-Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Αναγκαιότητα χορήγησής του ιδίως στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π) και στους Σχολικούς Νοσηλευτές, ειδικότητες που εντάσσονται στις κατηγορίες δικαιούχων σε άλλα Υπουργεία.

5ον-Θέμα κατάργησης Δνσης Ειδικής Αγωγής

-Αναγκαιότητα διατήρησης, στο οργανόγραμμα της Κ.Υ του Υπουργείου, της Δνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθότι η Ειδική Αγωγή απευθύνεται σε ολόκληρη την εκπαίδευση, Π/θμια και Δ/θμια και αποτελεί σημείο αναφοράς για το Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.


Η πρόταση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, επί των προαναφερθέντων Ζητημάτων 1ου και 3ου , ήταν να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας, από πλευράς Υπουργείου, η οποία θα δουλέψει για τη σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα αποτελέσει το «δεκανίκι» του ν.3699/2008 και το οποίο θα επιλύει συνολικά αυτά τα θεσμικά θέματα του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π, στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού, στην εκπαιδευτική κοινότητα. Την πρόταση απεδέχθη ο κος Μιχαλολιάκος και θα εισηγηθεί στον Υπουργό την υλοποίησή της με τη συνδρομή της Δνσης Ειδικής Αγωγής και της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Για το 2ο Ζήτημα, θα κατατεθούν οι προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, με τις επισημάνσεις και τις ενστάσεις της, για την αξιολόγηση, στη νεοσυσταθείσα επιτροπή του Υπουργείου η οποία και θα χειρισθεί  το θέμα της αξιολόγησης των εκπ/κών.

Όσον αφορά στο 4ο Ζήτημα, άπαντες συμφώνησαν στο ότι, ιδίως οι συνάδελφοι του Ε.Β.Π, εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, η συγκυρία όμως είναι τέτοια που δεν επιτρέπει ιδιαίτερη αισιοδοξία για την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α όμως  θα επανέλθει.

Τέλος για το 5ο Ζήτημα, από πλευράς Υπουργείου, μας ειπώθηκε πως έχει αναγνωρισθεί η σημαντικότητα της Δνσης Ειδικής Αγωγής και πρόθεση του Υπουργού είναι να παραμείνει ως έχει.

Για τις προσλήψεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής,  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π) για το 2012-13, η Δνση Ειδικής Αγωγής ζήτησε 10% λιγότερες σε αριθμό από πέρισυ. Λαμβανομένου υπόψη των γενικότερων συνθηκών, καταβάλλεται προσπάθεια ο τελικός αριθμός πιστώσεων να είναι κατά τι λιγότερος από τον αριθμό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του 10%.
Βέβαια η θέση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α είναι πως οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γεγονός που παραδέχθηκαν απαξάπαντες στη συνάντηση, όπως επίσης και πως πολλά ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αν δεν προσλαμβάνονταν αναπληρωτές. Καθίσταται επιτακτικό λοιπόν να αρχίσουν να μονιμοποιούνται σταδιακά τα επόμενα χρόνια και η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α θα δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τη δύσκολη χρονική συγκυρία.

Τελειώνοντας πρέπει να αναφέρουμε, πως την ερχόμενη Δευτέρα 3/9/2012, έχει προγραμματισθεί ραντεβού της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με τον Υφυπουργό Παιδείας κο Παπαθεοδώρου, καθ ύλη αρμόδιο για θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με σκοπό την ενημέρωσή του για το τι ειπώθηκε στη σημερινή συνάντηση, αλλά και τη δρομολόγηση  των νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες ελπίζουμε να επιλύσουν τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ε.Ε.Π και το Ε.Β.Π στο χώρο της εκπαίδευσης.Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                        H  Γ. Γραμματέας  

Βούγιας Βασίλης       Κατσούλη Παναγιώτα                                          
           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου