Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Προγραμματικές δηλώσεις, στη Βουλή, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη

Προγραμματικές δηλώσεις Υπουργού Δ.Μ.&H.Δ


...Και έρχομαι τώρα στη διαδικασία της κεντρικής Μεταρρύθμισης:
- Αυτή καταλαμβάνει, τόσο τη διάρθρωση και οργάνωση των Υπουργείων, όσο και των δημόσιων οργανισμών.
- Προχωρά με βάση τη διμερή συμφωνία, που έχει υπογραφεί τον περασμένο Ιανουάριο από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, από τον επικεφαλής της Ομάδας δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον Υπουργό Προϋπολογισμού και Μεταρρύθμισης της Γαλλίας, σχεδιάστηκε από ομάδες εργασίας που εργάζονται εντατικά στο Υπουργείο μας ένας οδικός χάρτης ως προς την μέθοδο, τον τρόπο και τα στάδια αναδιάρθρωσης των Υπουργείων...
 
... Η μεταρρυθμιστική διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Πρώτα, αξιολογούνται οι διοικητικές μονάδες ή υπηρεσίες, οι δομές και μετά το προσωπικό...

  ... Μετά το πέρας της αξιολόγησης των υπηρεσιών θα αρχίσει αμέσως η αξιολόγηση του προσωπικού; υπολογίσουμε στις αρχές του 2013. Η αξιολόγηση βασίζεται σε αντικειμενικά, αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα του παραγόμενου έργου κάθε υπηρεσίας και κάθε υπαλλήλου ατομικά...

  ...Σε κάθε περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει μέτρα και μεθόδους καλλίτερης αξιοποίησης του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών και τα προσόντα τους. Προβλέπονται νομοθετικά αρκετές μορφές κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με μετάταξη, με απόσπαση ή άλλως πώς...

...Η διαδικασία εξάλλου των προαγωγών, όπως την προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, είναι ανάγκη να συνεχιστεί λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας, και πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας...

...Το ίδιο ισχύει και για την ολοκλήρωση των άλλων υποχρεώσεων μας όπως η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών θα επανεκτιμάται ως προς την αποτελεσματικότητά τους...

 ... Με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας θα ενισχύσουμε και εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία των ΚΕΠ, τα οποία μετεξελίσσονται σε Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης «μια στάσης» για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις...

...Επιδίωξη μας είναι, ακόμη, να προχωρήσουμε άμεσα στο συνολικό επανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους των υπαλλήλων και της γραφειοκρατικής ενασχόλησής τους. Θα καταγραφούν και θα καταργηθούν οι νομοθετικές διατάξεις που προσθέτουν περιττά διοικητικά βάρη...

... Απόλυτη προτεραιότητα μας είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής διακίνησης των εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο...

... Η κατάργηση της υποχρεωτικής υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων, καθώς και των απαιτουμένων δικαιολογητικών με την καθιέρωση της αυτεπάγγελτης ηλεκτρονικής αναζήτησής τους από τις υπηρεσίες, εντάσσεται στους άμεσους στόχους. Αυτό θα περιορίσει τη γραφειοκρατία στις σχέσεις του πολίτη με τις υπηρεσίες...

... Τέλος, με την ολοκλήρωση της εθνικής ηλεκτρονικής πύλης μέσω της οποίας οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήματα και θα αναζητούν προσωπικά έγγραφα...

 ...Και βέβαια γνωρίζω, αφού την έχω υποστεί ανάλογα και ο ίδιος, ότι διοικητική αναδιάρθρωση δεν γίνεται σε συνθήκες βίαιης, δραστικής μείωσης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων που τους οδηγεί στην εξαθλίωση και θίγει την αξιοπρέπειά τους. Και φυσικά γνωρίζω ότι δεν είναι δυνατόν να ενστερνιστεί κανείς ένα μεταρρυθμιστικό όραμα, όταν τελεί διαρκώς υπό τη δαμόκλεια σπάθη των αθρόων απολύσεων...(Σ.Σ: Συ είπας κε Υπουργε)


B.B

Δείτε το σύνολο των προγραμματικών δηλώσεων του Υπουργού Δ.Μ & Η.Δ κου Μανιτάκη από εδώ: http://www.ydmed.gov.gr/?p=2449

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου