Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Αρμοδιότητες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αναλαμβάνει ο Θ.Παπαθεοδώρου

Τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέλαβε ο υφυπουργός Παιδείας, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.
Ο υφυπουργός, πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες των:
-Διευθύνσεων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
  • Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων,
  • Φυσικής Αγωγής,
  • Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
  • Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Επίσης αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
  • Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
-Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων,
-Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων,
-Του Ανεξάρτητου Τμήματος Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
-Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
-Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), κλπ.

Πηγή: tanea.gr 

Δείτε το Φ.Ε.Κ Β 2091/2012, από εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8_xWC9HhzIh4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVdqqb2Tc4FO_OjrGuUT7xytcuouWAWxwoM3hwDw9B7L

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου