Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013

...1. Υποχρέωση συμμετοχής:
Την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης παρακολουθούν υποχρεωτικά:
α) Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που διορίζονται σε τακτικές θέσεις κατά
τους διορισμούς του σχολικού έτους 2012-2013, καθώς και οι νεοδιόριστοι Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Επίσης, την παρακολουθούν οι διορισθέντες σε τακτικές θέσεις κατά
τα προηγούμενα σχολικά έτη, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση του
Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.
β) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές (και Ειδικής Αγωγής) και δεν παρακολούθησαν το
αντίστοιχο πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη μπορούν να παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για αναπληρωτές, εφόσον το επιθυμούν. Κατ’ εξαίρεση
γίνονται δεκτοί και εκπαιδευτικοί που για τεκμηριωμένους λόγους δεν παρακολούθησαν ή
παρακολούθησαν ελλιπώς σχετικό πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια...

Δείτε ολόκληρη την απόφαση από εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/search/free.php?q=%CE%9241%CE%939-%CE%A34%CE%A1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου