Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov/ada/%CE%924%CE%9B9%CE%A7-6%CE%A1%CE%93

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου