Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ & ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΣΚ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2 ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΠΕ – 23


Προς: Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δ/νση Ειδικής Αγωγής, Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης & ΠΥΣΕΕΠ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ & ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΣΚ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2 ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΠΕ – 23Σύμφωνα με την υπ. Αρ. 458/2011 γνωμοδότηση του ΝΣΚ α) στη διαδικασία προσλήψεως αναπληρωτών και ωρομισθίων ψυχολόγων ΠΕ-23 σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ είναι επιτρεπτή η συμμετοχή όχι μόνο των ειδικευμένων αλλά και των ανειδίκευτων στους κλάδους της παιδαγωγικής και σχολικής ψυχολογίας, πλην όμως κατά το διορισμό προηγούνται οι ειδικευμένοι και έπονται οι ανειδίκευτοι υπό τον όρο ότι θα εξαντληθεί ο πίνακας των ειδικευμένων, β) επιβάλλεται να καταρτιστούν δύο πίνακες αυτοτελείς, ένας κύριος για τους ειδικευμένους στους κλάδους αυτούς και ένας για τους ανειδίκευτους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μοριοδότηση ξεχωριστά για κάθε πίνακα με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο κριτήρια, γ) σε περίπτωση ισοβαθμίας και εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία αυτή της μοριοδότησης όπως ορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση θα ακολουθηθεί η διαδικασία της κληρώσεως.
Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση διχάζει το κλάδο των ψυχολόγων και στερεί το δικαίωμα εργασίας από άτομα που εργάζονται χρόνια στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, χωρίς να έχουν την αναφερόμενη «ειδίκευση».
Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι κάτι διαφορετικό από την ειδίκευση. Αν θελήσουμε να θεωρήσουμε τους μεταπτυχιακούς τίτλους ειδικεύσεις, τότε μιλάμε για ειδικότητες στην ψυχολογία. Ωστόσο στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να καθορίζει ότι κάποιος μεταπτυχιακός τίτλος δίνει αυτόματα και συγκεκριμένη ειδικότητα ψυχολόγου. Όταν θα δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο τότε θα πρέπει να έχει ο κάθε απόφοιτος ψυχολογίας πρόσβαση σε ειδίκευση επί πληρωμή και ασφάλιση, όπως γίνεται στην ιατρική. Ακόμα, στο μέλλον, αν θεσπιστούν υποχρεωτικές ειδικότητες, κάτοχοι διαφορετικών μεταπτυχιακών τίτλων σε συνδυασμό με την εμπειρία τους, να μπορούν πιθανά να διεκδικήσουν την ίδια ή και διπλή ακόμη ειδικότητα και λογικά δεν θα μπορούν να υπάρξουν ειδικότητες ισάριθμες των μεταπτυχιακών τίτλων. Επίσης, ειδικότητες δεν αναγνωρίζονται σε κανένα από τους υπόλοιπους κλάδους που συμπεριλαμβάνονται στο ΕΕΠ, ωστόσο μόνο από τους ψυχολόγους ζητούν «ειδίκευση», δε ζητούν δηλαδή ειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές. Γιατί αυτό να ισχύει μόνο για τους ψυχολόγους;
Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι «Ειδίκευση νοείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική ή Σχολική Ψυχολογία» όπως αναφέρεται σε προηγούμενες εγκυκλίους, τότε θα πρέπει να διευκρινιστεί για πιο λόγο προωθείται αποκλειστικά αυτή η μεταπτυχιακή ειδίκευση από τη στιγμή που υπάρχουν και άλλες ειδικεύσεις που συνδέονται άμεσα με τις συγκεκριμένες θέσεις; Στα πλαίσια της ειδικής αγωγής δεν μπορεί να θεωρηθεί σχετικό μόνο ένα μεταπτυχιακό που δίνει έμφαση σε θέματα όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και κάθε μεταπτυχιακό «σχετικό με την ειδικότητα» που το καθένα ειδικεύεται σε διαφορετικά ζητήματα που μπορεί να απασχολούν ιδιαίτερα τις δομές της Ειδικής Αγωγής. Συνεπώς, σχετική με τις θέσεις αναπληρωτών ψυχολόγων σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ δεν είναι μόνο η ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία, αλλά και στην Ειδική Αγωγή, την Κλινική Ψυχολογία, την Παιδοψυχολογία, την Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία, τις Λειτουργίες του Εγκεφάλου, τη Γνωστική Ψυχολογία κα. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία Ελλήνων Σχολικών Ψυχολόγων (που αποτελεί επαγγελματικό σύλλογο) έχει ως μέλη της ψυχολόγους που εργάζονται σε ειδικά σχολεία, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
Το Διοικητικό Εφετείο Θες/νίκης με τις υπ. αριθμ. 684/2010 και 338/2011 αποφάσεις αναλυτικά και εμπεριστατωμένως κρίνει ως ανεφάρμοστη οποιαδήποτε επιλεκτική και αδικαιολόγητη «προτίμηση» στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων ψυχολόγων. Από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, όπως αυτό ερμηνεύθηκε με πλείστες όσες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας [ ολ. 2396/2004, 1666/2005 κλπ] απορρέει η αρχή της αξιοκρατίας. Αυτή υπαγορεύει ότι η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων και μόνο. Άρα λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται το «σύνολον νομίμων κριτηρίων» και όχι ένα και μοναδικό κριτήριο …το οποίο βεβαίως δεν είναι αρκετό για να δικαιολογήσει την «προσωπική αξία και ικανότητα» του επιλεγέντος αλλά και την υπεροχή του έναντι των και των προτέρων και χωρίς ουδεμία αξιοκρατική αξιολόγηση αποκλεισθέντων.
Σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο που αφορά τους ψυχολόγους που εργάζονται σε δομές της Ειδικής αγωγής (ΦΕΚ:  1503/2001 & 449/2007) οι ψυχολόγοι ασκούν καθήκοντα για τα οποία δεν απαιτείται μεταπτυχιακό στη σχολική ή παιδαγωγική ψυχολογία.
Επιπλέον προτάσσοντας τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σχολικής ψυχολογίας έπονται υποψήφιοι με διδακτορικά. Πώς αυτό μπορεί ν αιτιολογηθεί; Επίσης, πώς μπορεί να εξηγηθεί η εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, καθώς μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 το Υπουργείο έκανε μόνιμους διορισμούς δίχως φυσικά να υπάρχει αναφορά στο μεταπτυχιακό της σχολικής ψυχολογίας. Είναι αξιοκρατικό τη μία να διορίζεται προσωπικό με τον  ένα τρόπο και οι προσλήψεις σε αναπληρωτές να γίνονται με διαφορετικά κριτήρια;
Στην Ελλάδα οι κάτοχοι πτυχίου ψυχολογίας και άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε οποιοδήποτε κλινικό, σχολικό κτλ περιβάλλον ανεξάρτητα από την κατοχή ή μη μεταπτυχιακού τίτλου. Ωστόσο, η προϋπηρεσία όσων εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ δεν αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ψυχολόγου, αλλά ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην προσμετράται σε προκηρύξεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του ΑΣΕΠ. Αν στην έκδοση της εγκυκλίου για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση του ΝΚΣ θα είναι κατάφωρη αδικία για όλους τους αναπληρωτές ψυχολόγους με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο (πέραν της σχολικής - παιδαγωγικής) που εργάζονται στην ειδική αγωγή, καθώς θα χάσουν ουσιαστικά τη δυνατότητα εργασίας, τόσο σε ένα χώρο που γνωρίζουν πολύ καλά, καθώς καλύπτουν τα τελευταία χρόνια τα κενά και πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, όσο και στο ευρύτερο δημόσιο, όπου παρά την  εμπειρία χρόνων θα φαίνονται χωρίς καθόλου προϋπηρεσία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ

·                     Να μην προστεθεί η συγκεκριμένη γνωμοδότηση του ΝΣΚ στην εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ και να συνταχθεί πίνακας κατάταξης ανά Περιφέρεια με βάση το «σύνολον νόμιμων κριτηρίων» για τους ψυχολόγους ΠΕ23, σύμφωνα με την αρχή της αξιοκρατίας.
·                     Να τροποποιηθεί ο Νόμος Ειδικής Αγωγής έτσι ώστε όλοι οι ψυχολόγοι απόφοιτοι ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος έχουν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, χωρίς «προτίμηση» σε κάποια «ειδίκευση», σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
·                     Να δρομολογηθούν διαδικασίες για το μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ, σε αντιστοιχία με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς (εφαρμογή του 30μηνου), αλλά και μαζικός διορισμός ψυχολόγων βάσει των ολοένα αυξανόμενων αναγκών ανεξαρτήτως μεταπτυχιακού τίτλου σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

Την παρούσα ανακοίνωση συνυπογράφουν και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

 Σ.Σ: Ακολουθούν 51 υπογραφές συναδέλφων Ε.Ε.Π και εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου