Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Δείτε την εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ από εδώ:http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov/ada/%CE%924%CE%9B%CE%98%CE%A7-5%CE%A5%CE%9A

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου