Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Αίτημα εξαίρεσης του Υπουργείου Παιδείας από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο.

Κατατέθηκε από την Υπουργό Παιδείας κα Κιάου, έγγραφο με αρ.πρωτ: 57005/Δ1-21/5/2012, στην Ειδική Τριμελή Επιτροπή του Συμβουλίου Επικρατείας, με το οποίο ζητείται να εξαιρεθεί το Υπουργείο Παιδείας από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο.
Όσον αφορά στις υπηρεσιακές μεταβολές του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, το έγγραφο αναφέρει: .....
"ε) Υπηρεσιακές μεταβολές Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εξετάζουν θέματα που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) - κλάδων Π.Ε.21/26 Λογοθεραπευτών, Π.Ε.23 Ψυχολόγων, Π.Ε.30 Κοινωνικών Λειτουργών, Π.Ε.25 Σχολικών Νοσηλευτών, Π.Ε.28 Φυσικοθεραπευτών, Π.Ε.29 Εργασιοθεραπευτών, Π.Ε. 24 Παιδοψυχιάτρων, και Π.Ε.31 με εξειδίκευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών, στην Κινητικότητα, στον Προσανατολισμό και στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης των Τυφλών, στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσας των Κωφών και στη γραφή Braille - και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετούν αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).
Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και το σύνολο των παρεχόμενων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε αυτές, παρακαλούμε να δοθεί η δυνατότητα στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. να ολοκληρώσει τη διαδικασία των μεταθέσεων και αποσπάσεων των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. η οποία διακόπηκε και επίσης να δοθεί στα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα να προχωρήσουν σε Πράξη απόλυσης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. οι οποίοι πρέπει να απολυθούν με τη λήξη του διδακτικού έτους.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας για τη διενέργεια: α) ολοκλήρωσης των γενικών μεταθέσεων 2012 και αμοιβαίων μεταθέσεων, β) των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και τοποθετήσεων, γ) αποσπάσεων, δ) μετατάξεων και ε) υπηρεσιακών μεταβολών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε. Α.Ε.)"
Λογικά το αίτημα θα εγκριθεί, ώστε να μπορέσει να συνεδριάσει το Υ.Σ.Ε.Ε.Π, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία των μεταθέσεων και των αποσπάσεων του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.

Β.Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου