Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Μετονομασία και καθορισμός λειτουργίας Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατάργηση και μετονομασία Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Δείτε την Υπουργική απόφαση από εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/%CE%924919-1%CE%A65

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου