Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Τρόπος εφαρμογής των διατάξεων για τα τυπικά προσόντα διορισμού των Ψυχολόγων ΠΕ23 και σύνταξη των πινάκων των υποψηφίων με βάση την εγκύκλιο με αρ.72502/Γ6/30-6-2011.

Η Γνωμοδότηση 458/11 του Ν.Σ.Κ, την  οποία έκανε δεκτή ο Υπουργός Παιδείας κος Μπαμπινιώτης, ορίζει οτι, για τους αναπληρωτές Ψυχολόγους Π.Ε 23, επιβάλλεται να καταρτισθούν  δύο πίνακες αυτοτελείς, ένας κύριος (για τους ειδικευμένους στη σχολική ή παιδαγωγική ψυχολογία) και ένας για τους ανειδίκευτους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μοριοδότηση ξεχωριστά για κάθε πίνακα με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο κριτήρια...
Δείτε ολόκληρη τη Γνωμοδότηση από εδώ: http://www.nsk.gov.gr/webnsk/gnwmodothsh.jsp?gnid=114792

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου