Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: «Βαθμολογική μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών».

Με βάση το έγγραφο με αρ. 2/20130/0022/30-3-2012 (επισυνάπτεται) του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών , θα πρέπει οι Δ/νσεις με τη μισθοδοσία Μαΐου, να συνυπολογίσουν και τις διαφορές αναδρομικών που προκύπτουν από τη κατάταξη με βάση τη αναγνωρισμένη προϋπηρεσία και τη συνάφεια των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων...
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας από εδώ: http://dide.fth.sch.gr/oikonomika/eye_oik_anapl.pdf
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου