Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α στον Συνήγορο του παιδιού για την κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
 

Αθήνα 16/3/2012
Α.Π: 106
                                 

Προς  κ. Μόσχο
                                                    Βοηθό Συνήγορο του πολίτη
                                                      για τα δικαιώματα του παιδιού
                                      
                                            Χατζηγιάννη Μέξη 5
                            11528 Αθήνα 

Θέμα: Κατάργηση των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης

            Κύριε Μόσχο,
            απευθυνόμαστε σε σας τον ίδιο, αλλά και στην Ανεξάρτητη Αρχή που εκπροσωπείτε, καθώς μετά την πολυετή συνεργασία που έχετε με τα ΚΕΔΔΥ, γνωρίζετε αυτές τις υπηρεσίες, τις αρμοδιότητες που έχουν, καθώς και το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που επιτελούν.
            Πρόκειται για δωρεάν υπηρεσία του ΥπΔΒΜΘ, η οποία μέσα από πολυ/διεπιστημονική προσέγγιση (κοιν. Λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς στα προβλήματα όρασης και ακοής) υποδέχεται και αξιολογεί (χωρίς περιορισμούς-αποκλεισμούς), το πιο ευαίσθητο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, τα παιδιά, στηρίζοντας την εκπαιδευτική και κοινωνική τους ενσωμάτωση και πρόοδο, εξατομικευμένα, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες μαθησιακές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του καθενός.
            Ταυτόχρονα, στηρίζουν τη σχολική κοινότητα και τους γονείς, λειτουργώντας ως «γέφυρα» ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες και φορείς, συνεργαζόμενα στενά μαζί τους, καθώς τα ΚΕΔΔΥ είναι μια υπηρεσία που προσεγγίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη ευκολία, με το πρόσχημα της μαθησιακής προόδου.    
            Είναι αντιληπτό, λοιπόν, σε όλους ότι τα ΚΕΔΔΥ επιτελούν εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο, ενισχύοντας το κράτος πρόνοιας.
            Ωστόσο, η δωρεάν αυτή υπηρεσία πρόκειται να κλείσει, αφού η πρώην Υπουργός Παιδείας, κα Διαμαντοπούλου, λίγες ώρες πριν αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, κατέθεσε προτάσεις για την Διοικητική Αναδιάρθρωση του Υπουργείου Παιδείας, στα πλαίσια του Πολυνομοσχεδίου για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μεταξύ όλων των άλλων αλλαγών, προτείνεται η «ένταξη» των ΚΕΔΔΥ στις νέες ενιαίες Δ/νσεις Εκπ/σης. 
Η διάλυση της υπηρεσίας και η εξαφάνιση του προσωπικού προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία μέριμνα ως προς τη διατήρηση των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και του ειδ. Εκπ/κού προσωπικού. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, απαγορεύεται η ύπαρξη οργανικών θέσεων δημόσιων λειτουργών (εκπαιδευτικών) σε διοικητικές υπηρεσίες (βλ. Δ/νσεις). Επομένως, η «μεταφορά» των ΚΕΔΔΥ στις Δ/νσεις είναι εικονική, αφού το προσωπικό τους δεν μπορεί να ενταχθεί οργανικά σ’ αυτή τη δομή και κατ’ επέκταση οδηγείται σε απόλυση, με την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων [463 μονίμων (και 250 αναπληρωτών) προσοντούχων επιστημόνων, με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών)].  
           
            Κύριε Μόσχο, η κατάργηση των ΚΕΔΔΥ ισοδυναμεί με κατάργηση των βασικών ατομικών δικαιωμάτων του παιδιού, των οικογενειών τους, αλλά και της σχολικής κοινότητας. Ειδικά, όταν, για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, τα ΚΕΔΔΥ αποτελούν τη μοναδική επιλογή, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εναλλακτική δομή, για τη διάγνωση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών[1].
            Η κατάργησή τους πισωγυρίζει, ειδικά, την Περιφέρεια (απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές) και ισοπεδώνει το βασικό πυλώνα του κράτους που είναι η εκπαίδευση και οι μηχανισμοί υποστήριξή της. 
            Με την κατάργηση των ΚΕΔΔΥ ως αυτόνομη υπηρεσία και ο κατακερματισμός τους σε περιοδεύουσες διμελείς ομάδες (ψυχολόγος-κοιν. λειτουργός):
·         καταργείται η δυνατότητα διάγνωσης, αφού θα λείπουν σημαντικές ειδικότητες από την διεπιστημονική ομάδα (λογοθεραπευτής, παιδοψυχίατρος, ειδικοί στην τύφλωση και κώφωση, φυσικοθεραπευτής και εργοθεραπευτής),
·         καταργείται η μοναδική για πολλές περιοχές της Ελλάδας διαγνωστική υπηρεσία,
·         καταργείται η δυνατότητα παρέμβασης στις περισσότερες περιοχές, αφού οι υπάρχοντες ειδικοί δεν είναι επαρκείς για να στελεχώσουν όλες τις υπό δημιουργία σχολικές ενότητες, με αποτέλεσμα οι περισσότερες να μείνουν ακάλυπτες, ενώ οι ειδικοί που θα υπηρετούν σε κάποιες δεν θα μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά αυτά,
·         καταργείται η δυνατότητα σωστής παρέμβασης στα σχολεία, από την στιγμή που δεν θα είναι σαφής η αιτιολογία των δυσκολιών κάθε μαθητή,
·         καταργείται η δυνατότητα των γονέων να προσφεύγουν με δική τους επιθυμία σε μια δωρεάν υπηρεσία διάγνωσης,
·         καταργείται η ιδιωτικότητα των γονέων και μαθητών, αφού θα είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τους ειδικούς εκτεθειμένοι σ’ όλη τη σχολική κοινότητα,
·         αμφισβητείται το απόρρητο, όταν δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι εξέτασης-συνεργασίας στις σχολικές μονάδες,
·         αυξάνεται ο χρόνος αναμονής, αφού οι ήδη λίγοι ειδικοί θα αφιερώνουν μια ολόκληρη ημέρα για έναν μαθητή, ενώ στο ΚΕΔΔΥ θα αξιολογούσαν περισσότερους,
·         καταργείται η σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων, αφού η οποιαδήποτε μετακίνηση-παρέμβαση των ειδικών θα υπόκειται στην αδειοδότηση του Δ/ντή του επικεφαλής Σχολείου της κάθε σχολικής ενότητας (μη ειδικού για την αξιολόγηση του επείγοντος των αιτημάτων) και κατ’ επέκταση σε «προσωπικές» και άλλες πιέσεις.   
           
            Κύριε Μόσχο, εφόσον έχετε διαπιστώσει την αναγκαιότητα ύπαρξης της υπηρεσίας αυτής, παρακαλούμε να στηρίξετε τη διατήρησή της, με όσα μέσα διαθέτετε, εκφράζοντας την γνώμη σας στον πλέον αρμόδιο, τον κ. Υπουργό Παιδείας.
            Η πολιτεία πρέπει, επί τέλους, να στηρίξει με μια γενναία απόφασή της, μια από τις τελευταίες δωρεάν παροχές που έχουν απομείνει, κρατώντας  όρθιο το Κράτος Πρόνοιας, το Κράτος Δικαίου, το Κράτος που εξυπηρετεί τον πολίτη στη βάση, προστατεύοντάς τον από τον κοινωνικό στιγματισμό και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών διάγνωσης, κάτι που επιχειρείται με την κατάργησή των ΚΕΔΔΥ.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γ. Γραμματέας  
Βούγιας Βασίλης                       Κατσούλη Παναγιώτα                                          [1] Βλ. π.χ. Νομός Φωκίδας. Με την κατάργηση του ΚΕΔΔΥ Φωκίδας, οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται στην Πάτρα, Λαμία ή Αθήνα, δηλ. 150 km, από τον τόπο κατοικίας τους, για να μην μιλήσουμε για τις νησιωτικές περιοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου