Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α στην Ομοσπονδία Γονέων κ Κηδεμόνων Αθήνας για την κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
 

Αθήνα 16/3/2012
Α.Π: 107

Προς  Ομοσπονδία Γονέων κ κηδεμόνων Αθήνας
Βερανζέρου 22, Αθήνα

Θέμα: Κατάργηση των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης, υπηρεσίας του ΥπΔΒΜΘ

            Κύριοι,
            απευθυνόμαστε σε σας, καθώς είστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και μελλοντικοί αποδέκτες της επιχειρούμενης κατάργησης των ΚΕΔΔΥ, προκειμένου να σας ενημερώσουμε και προσβλέποντας στην κατανόησή σας να υποστηρίξετε την διατήρηση των υπηρεσιών αυτών. 
            Τα ΚΕΔΔΥ (Κ.Δ.Α.Υ.), από την ίδρυσή τους με το Ν.2817/2000, έχουν ως έργο την αξιολόγηση, διάγνωση και υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπως, γνωρίζετε πρόκειται για δωρεάν υπηρεσία του ΥπΔΒΜΘ, η οποία μέσα από πολυ/διεπιστημονική προσέγγιση (κοιν. Λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς στα προβλήματα όρασης και ακοής) υποδέχεται και αξιολογεί (χωρίς περιορισμούς-αποκλεισμούς), τους μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στηρίζοντας την εκπαιδευτική και κοινωνική τους ενσωμάτωση και πρόοδο, εξατομικευμένα, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες μαθησιακές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του καθενός.
            Ταυτόχρονα, στηρίζουν τη σχολική κοινότητα μέσα από δράσεις ενημέρωσης (ομιλίες, συνεργασία για συγκεκριμένους μαθητές, εργαστήρια ευαισθητοποίησης μαθητών και καθηγητών για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, ένταξης αναπήρων μαθητών, αυτιστικών ή με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς), αλλά και τους γονείς των μαθητών είτε με ατομικές διαδικασίες συμβουλευτικής, είτε μέσα από τη λειτουργία ομάδων γονέων (αυτιστικών μαθητών, γονέων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες κ.λπ.).
            Τέλος, λειτουργώντας ως «γέφυρα» ανάμεσα στους γονείς και στις διάφορες υπηρεσίες και φορείς, συνεργάζονται στενά μαζί τους, καθώς τα ΚΕΔΔΥ είναι μια υπηρεσία που προσεγγίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη ευκολία, με το πρόσχημα της μαθησιακής προόδου.    
            Είναι αντιληπτό, λοιπόν, ότι τα ΚΕΔΔΥ, παρ’ όλες τις δυσκολίες που έχουν, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα (βλ. Αθήνα-Θεσσαλονίκη), στα πλαίσια που τους επιτρέπει η τραγική υποστελέχωσή τους και η έλλειψη ακόμα και στοιχειωδών πόρων (χωρίς υπηρεσία καθαριότητας, γραφικής ύλης κ.λπ.), επιτελούν εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο (με ψυχικό και οικονομικό κόστος των εργαζομένων), ενισχύοντας το κράτος πρόνοιας.
            Ωστόσο, η δωρεάν αυτή υπηρεσία πρόκειται να κλείσει, αφού η πρώην Υπουργός Παιδείας, κα Διαμαντοπούλου, λίγες ώρες πριν αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, κατέθεσε προτάσεις για την Διοικητική Αναδιάρθρωση του Υπουργείου Παιδείας, στα πλαίσια του Πολυνομοσχεδίου για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μεταξύ όλων των άλλων αλλαγών, προτείνεται η «ένταξη» των ΚΕΔΔΥ στις νέες ενιαίες Δ/νσεις Εκπ/σης. 
Η διάλυση της υπηρεσίας είναι η άμεση συνέπεια της εξαφάνισης του προσωπικού της. Προκύπτει δε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία μέριμνα ως προς τη διατήρηση των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και του ειδ. Εκπ/κού προσωπικού. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, απαγορεύεται η ύπαρξη οργανικών θέσεων δημόσιων λειτουργών (εκπαιδευτικών) σε διοικητικές υπηρεσίες (βλ. Δ/νσεις). Επομένως, η «μεταφορά» των ΚΕΔΔΥ στις Δ/νσεις είναι εικονική, αφού το προσωπικό τους δεν μπορεί να ενταχθεί οργανικά σ’ αυτή τη δομή και κατ’ επέκταση οδηγείται σε απόλυση, με την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων [463 μονίμων (και 250 αναπληρωτών) προσοντούχων επιστημόνων, με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών)].  
           
            Κύριοι, η κατάργηση των ΚΕΔΔΥ ισοδυναμεί με κατάργηση των βασικών ατομικών δικαιωμάτων του παιδιού, των οικογενειών τους, αλλά και της σχολικής κοινότητας. Ειδικά, όταν, για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, αυτά αποτελούν τη μοναδική επιλογή, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εναλλακτική δομή, για τη διάγνωση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών[1].
            Η κατάργησή τους πισωγυρίζει, ειδικά, την Περιφέρεια (απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές) και ισοπεδώνει το βασικό πυλώνα του κράτους που είναι η εκπαίδευση και οι μηχανισμοί υποστήριξή της. 
            Με την κατάργηση των ΚΕΔΔΥ ως αυτόνομη υπηρεσία και ο κατακερματισμός τους σε περιοδεύουσες διμελείς ομάδες (ψυχολόγος-κοιν. λειτουργός):
·         καταργείται η δυνατότητα διάγνωσης, αφού θα λείπουν σημαντικές ειδικότητες από την διεπιστημονική ομάδα (λογοθεραπευτής, παιδοψυχίατρος, ειδικοί στην τύφλωση και κώφωση, φυσικοθεραπευτής και εργοθεραπευτής),
·         καταργείται η μοναδική για πολλές περιοχές της Ελλάδας διαγνωστική υπηρεσία,
·         καταργείται η δυνατότητα παρέμβασης στις περισσότερες περιοχές, αφού οι υπάρχοντες ειδικοί δεν είναι επαρκείς για να στελεχώσουν όλες τις υπό δημιουργία σχολικές ενότητες, με αποτέλεσμα οι περισσότερες να μείνουν ακάλυπτες, ενώ οι ειδικοί που θα υπηρετούν σε κάποιες δεν θα μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά αυτά,
·         καταργείται η δυνατότητα σωστής παρέμβασης στα σχολεία, από την στιγμή που δεν θα είναι σαφής η αιτιολογία των δυσκολιών κάθε μαθητή,
·         καταργείται η δυνατότητα των γονέων να προσφεύγουν με δική τους επιθυμία σε μια δωρεάν υπηρεσία διάγνωσης,
·         καταργείται η ιδιωτικότητα των γονέων και μαθητών, αφού θα είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τους ειδικούς εκτεθειμένοι σ’ όλη τη σχολική κοινότητα,
·         αμφισβητείται το απόρρητο, όταν δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι εξέτασης-συνεργασίας στις σχολικές μονάδες,
·         αυξάνεται ο χρόνος αναμονής, αφού οι ήδη λίγοι ειδικοί θα αφιερώνουν μια ολόκληρη ημέρα για έναν μαθητή, ενώ στο ΚΕΔΔΥ θα αξιολογούσαν περισσότερους,
·         καταργείται η σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων, αφού η οποιαδήποτε μετακίνηση-παρέμβαση των ειδικών θα υπόκειται στην αδειοδότηση του Δ/ντή του επικεφαλής Σχολείου της κάθε σχολικής ενότητας (μη ειδικού για την αξιολόγηση του επείγοντος των αιτημάτων) και κατ’ επέκταση σε «προσωπικές» και άλλες πιέσεις.   
                                   
            Κύριοι, εφόσον έχετε διαπιστώσει την αναγκαιότητα ύπαρξης της υπηρεσίας αυτής, παρακαλούμε να στηρίξετε τη διατήρησή της, με όσα μέσα διαθέτετε, εκφράζοντας την γνώμη σας στον πλέον αρμόδιο τον κ. Υπουργό Παιδείας.
            Η πολιτεία πρέπει, επί τέλους, να στηρίξει με μια γενναία απόφασή της, μια από τις τελευταίες δωρεάν παροχές που έχουν απομείνει, κρατώντας  όρθιο το Κράτος Πρόνοιας, το Κράτος Δικαίου, το Κράτος που εξυπηρετεί τον πολίτη στη βάση, προστατεύοντάς τον από τον κοινωνικό στιγματισμό και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών διάγνωσης, κάτι που επιχειρείται με την κατάργησή των ΚΕΔΔΥ.
Για το Δ.ΣΟ Πρόεδρος                                                                     Η Γ. Γραμματέας  
Βούγιας Βασίλης                  Κατσούλη Παναγιώτα                                          [1] Βλ. π.χ. Νομός Φωκίδας. Με την κατάργηση του ΚΕΔΔΥ Φωκίδας, οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται στην Πάτρα, Λαμία ή Αθήνα, δηλ. 150 km, από τον τόπο κατοικίας τους, για να μην μιλήσουμε για τις νησιωτικές περιοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου