Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου

 Στην εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, αναφέρεται μεταξύ άλλων, πώς τυχόν χρόνος που πλεονάζει, μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου, θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με το βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού.
Δείτε την εγκύκλιο από εδώ:http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/%CE%9244%CE%93%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%99

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου