Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Δελτίο Τύπου εργαζομένων στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΛΕΣΒΟΥ


ΚΕΔΔΥ ΛΕΣΒΟΥ
Καραντώνη 17-Μυτιλήνη                                             Μυτιλήνη 14 Δεκεμβρίου 2011
Τηλ: 2251037344
Blog:  blogs.sch.gr/kdayles/
                            
                                                Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου οι εργαζόμενοι στο ΚΕΔΔΥ Λέσβου συναντήθηκαν με τα Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της ΕΛΜΕ Λέσβου. Στη συνάντηση  αρχικά  παρουσιάστηκε το έργο και οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΔΔΥ τα τελευταία 10 χρόνια στο νομό μας . Οι εργαζόμενοι στο ΚΕΔΔΥ Λέσβου παρουσίασαν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν με τη κατάργηση της υπηρεσίας και τη συγχώνευσή της με άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης και ζήτησαν:
 ·           να μη γίνουν όμηροι ενός πρόχειρου πολιτικού σχεδιασμού μαθητές, γονείς και εργαζόμενοι.
·           να μην προχωρήσει το Υπουργείο στην κατάργηση των ΚΕΔΔΥ που αποτέλεσαν για χρόνια θεμέλιο για την εκπαίδευση και σε καμία κίνηση υποβάθμισης των υποστηρικτικών και σχολικών δομών της Ειδικής Αγωγής και Γενικής Εκπαίδευσης.
Και κάλεσε:
·           το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την ΕΛΜΕ και τους φορείς του γονεϊκού κινήματος σε κοινό αγώνα.
·            τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της ΟΛΜΕ  να υποστηρίξουν τον αγώνα για την υπεράσπιση των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ και την αναβάθμιση του δημόσιου ρόλου της Ειδικής Αγωγής.
 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) ΛΕΣΒΟΥ

     Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου για την «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης: «Πρώτα ο Μαθητής- Πρώτα η Σχολική Μονάδα -  Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο», μεταξύ άλλων υπηρεσιών, καταργούνται τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μία σημαντική υποστηρικτική δομή  προς τους μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες, που καταργούνται, σύμφωνα με το παραπάνω προσχέδιο νόμου, μεταφέρονται στο Τμήμα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
     Επιπλέον, δεν προβλέπεται η δημιουργία αντίστοιχων δομών Ειδικής Αγωγής,  που θα καλύψουν τις ανάγκες για αξιολόγηση, ένταξη και υποστήριξη των μαθητών αυτών.
     Προκύπτουν λοιπόν τα εξής ερωτήματα:
*      Ποιά θα είναι η μέριμνα για τους χιλιάδες μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί και έχουν ενταχθεί σε κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές;                                                                              Τον άγνωστο προορισμό χιλιάδων προσωπικών φακέλων των μαθητών που έχουν αξιολογηθεί από τα ΚΕΔΔΥ και από τα ΚΔΑΥ καθώς και των αιτήσεων για αξιολόγηση που εκκρεμούν.           
*      Σε ποια ΔΗΜΟΣΙΑ δομή θα απευθύνονται οι γονείς των παιδιών με δυσκολίες μάθησης;
*      Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα όσον αφορά στην ανίχνευση, στη διάγνωση, στην υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους;
*      Γιατί μια τόσο υψηλών προδιαγραφών δημόσια υπηρεσία, που προσφέρεται δωρεάν και μάλιστα σε παραμεθόριο και νησιωτική περιοχή πρέπει να καταργηθεί;
     Η κατάργηση των ΚΕΔΔΥ και των οργανικών του θέσεων αφήνει μετέωρους όσους εργάζονται σε αυτά(εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές - και διοικητικό προσωπικό)
       Δυστυχώς, όλα αυτά τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί παραμένουν αναπάντητα και επειδή το μόνο το οποίο προβάλλεται συνεχώς είναι οι λίστες αναμονής των μαθητών, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι και αυτές είναι αποτέλεσμα των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού του νομού μας.
Παρουσιάζοντας συνοπτικά το έργο του ΚΕΔΔΥ Λέσβου από το 2002 έως σήμερα
έχουμε να καταγράψουμε παρά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε αρκετές φορές και αυτό κυρίως λογω της υποστελέχωσης τα παρακάτω:
     ·         Έχουν αξιολογηθεί και επαναξιολογηθεί συνολικά περιπου 2.700 μαθητές. Οι περισσότεροι μαθητές έχουν υποστηριχθεί είτε με την εφαρμογή και υλοποίηση Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), είτε με το θεσμό της Παράλληλης Στήριξης και των Τμημάτων Ένταξης για την καλύτερη σχολική τους ενσωμάτωση.
·         Έχει  προτείνει μετά από διενέργεια έρευνας των μαθητικών αναγκών και έχει πετύχει την ίδρυση αυτοτελών ΣΧΟΛΙΚΏΝ Μονάδων Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής αλλά και Τμημάτων Ένταξης:
      Στην Προσχολική αγωγή: 2 Ειδικά Νηπιαγωγεία και 9 τμήματα ένταξης
      Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 2 Ειδικά Σχολεία (Καλλονή &Λήμνος) και 11 τμήματα ένταξης
     Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.(Λήμνος), και  16 τμήματα ένταξης.
    Το σύνολο του προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.:
·                Ανταποκρίνεται στα αιτήματα για ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και συμβουλευτική γονέων
·                Πραγματοποιεί επισκέψεις και παρεμβάσεις στα σχολεία για ενημέρωση εκπαιδευτικών, την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών συμπεριφοράς.
·                Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια.
·                Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί συναντήσεις - συζητήσεις για ενημέρωση και    
       ευαισθητοποίηση με συλλόγους διδασκόντων διαφόρων σχολείων του νησιού μας,   
        συλλόγους γονέων - κηδεμόνων και μαθητές.
·                     Συνεργάζεται σε σταθερή και μόνιμη βάση με άλλες δημόσιες υποστηρικτικές δομές  
        Ψυχικής υγείας, Πρόνοιας, Εκπαίδευσης.

     Για τους παραπάνω λόγους και για να συνεχίσει να παρέχεται δωρεάν, δημόσια, απρόσκοπτη και υψηλού επιπέδου υπηρεσία προς τους μαθητές και τους γονείς τους, απαιτούμε:  
ü  Διατήρηση του θεσμού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και των αρμοδιοτήτων του  ως έχει και παραπέρα ενδυνάμωση του ρόλου του, με υπεύθυνο ή προϊστάμενο – γνώστη των θεμάτων ειδικής αγωγής
ü  Διατήρηση όλων των οργανικών θέσεων του προσωπικού (εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και διοικητικού)
ü  Πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το ν.3699
Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού απαιτούμε  να επανεξεταστεί το προσχέδιο νόμου για την «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης», ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας.

                                                Οι εργαζόμενοι του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λέσβου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου