Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Μεταφορά και κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού ΣΜΕΑΕ

Δείτε την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/search/free.php?q=126387%2F%CE%936

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου