Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Σε Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου». Αναφορά στο Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π.

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011 και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.
 Στο ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ του Σχεδίου Νόμου, προβλέπονται ρυθμίσεις πειθαρχικών θεμάτων εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η παράγραφος 2γ) αναφέρει: " Στο πρώτο τμήμα κάθε πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου υπάγονται και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)."(Το πρώτο τμήμα αφορά στους εκπαιδευτικούς)

Μπορείτε να κάνετε σχόλια στη Διαβούλευση και να δείτε ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου από εδώ: http://www.opengov.gr/minreform/?p=82

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου