Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4024/2011 (Α΄226).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου