Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Τι γίνεται όταν καταργείται η οργανική θέση ενός εκπαιδευτικού;


Τι γίνεται όταν καταργείται η οργανική θέση ενός εκπαιδευτικού;

Σύμφωνα  με τη παρ.1, του άρθρου 39 του ν.3528/07 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας): «Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν»

Όμως, η παρ.2, του άρθρου 2, του ν.3528/07 αναφέρει ότι: «Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις»

O κλάδος των Εκπαιδευτικών διέπεται από ειδικές διατάξεις. Συγκεκριμένα από τον ν.1566/85, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρα  δεν εμπίπτει στη ρύθμιση της προαναφερθείσας παρ.1, του άρθρου 39 του ν.3528/07, η οποία συνδέει την μονιμότητα του υπαλλήλου με την ύπαρξη οργανικής θέσης.

 Οι οργανικές θέσεις έχουν νομοθετηθεί ενιαία, κατά Κατηγορία και Κλάδο και νοούνται αφηρημένες. Μάλιστα το Προεδρικό Διάταγμα 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.100/97, αντιμετωπίζει τις καταργήσεις και  συγχωνεύσεις των  σχολικών μονάδων, οι οποίες δημιουργούν υπεραριθμίες.

Βασίλης Βούγιας 

Διαβάστε το "Αλλαγές που επιφέρει ο «σχολικός Καλλικράτης» στις
υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών", του Γιώργου Δημητρακόπουλου, αναπληρωματικού αιρετού ΚΥΣΠΕ, από εδώ: http://www.edugate.gr/files/attachments/enimerosi%2023_1_2011.pdfΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου