Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ περί άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, υπαλλήλου ειδικότητας Ψυχολόγου, σε ερώτημα της Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας.

 Δείτε τη Γνωμοδότηση 391/2010 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε ερώτημα Δ/νσης Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήματος Διοικητικού, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, περί άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, από υπάλληλο της Υπηρεσίας ειδικότητας Ψυχολόγου. Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση, η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου παροχής υπηρεσιών Ψυχολόγου σε ιδιωτικό γραφείο που θα διατηρεί εκτός ωραρίου της υπηρεσίας,δεν εμπίπτει στην απαγόρευση της διάταξης του άρθρου 31 παρ. 3 του ν.3528/2007 περί άσκησης εμπορίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση...
Ολόκληρη τη Γνωμοδότηση μπορείτε να τη δείτε από εδώ:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/nsk/ada/4%CE%911%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%95-6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου