Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Η Μετεξέλιξη των ΚΕ.Δ.Δ.Υ στο Προσχέδιο Νόμου για την "Οργάνωση των Περ/κών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης..."


Αγαπητοί συνάδελφοι 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ύπαρξη προσχεδίου νόμου για την “Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης: «Πρώτα ο Μαθητής»- Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο”, το οποίο προβλέπει μία Διεύθυνση ανά Νομό(Καταργούνται οι Δνσεις Πρωτ/θμιας και Δευτεροβάθμιας) και κάτω από αυτή τμήμα Πρωτοβάθμιας, τμήμα Δευτεροβάθμιας, τμήμα Στήριξης εκπαιδευτικού έργου και τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων.

Το Tμήμα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου αρμοδιότητα έχει ιδίως σε θέματα: α) Συντονισμού και υποστήριξης Σχολικών Συμβούλων, β)παροχής υπηρεσιών διάγνωσης και υποστήριξης μαθητών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υπηρεσιών ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ένταξης των μαθητών, γ) σχεδιασμό προγραμμάτων πολιτισμού, περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, εργαστηριακής εκπαίδευσης, δ)νέες τεχνολογίες και πληροφορική, ε) υποστήριξης προγραμμάτων επιμόρφωσης και αξιολόγησης. Προϊστάμενος του τμήματος Στήριξης Εκπαιδευτικού έργου θα είναι σχολικός σύμβουλος με σπουδές στη Διοίκηση.

Ως εκ τούτου καταργούνται α)τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) τα γραφεία φυσικής αγωγής, γ) τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης δ) τα Π.Ε.Κ, ε) τα ΚΕΔΔΥ, στ)τα ΚΕ.ΣΥ.Π, ζ) τα ΣΕΠ, η) τα ΕΚΦΕ, θ) τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και οι ΣΣΝ.
Οι υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι θέσεις και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται μεταφέρονται αυτοδικαίως στα γραφεία στήριξης εκπαιδευτικού έργου.

Επίσης συγχωνεύεται το ΚΥΣΠΕ, ΤΟ ΚΥΣΔΕ και το ΥΣΕΕΠ στο ΚΥΠΣΕ(Κεντρικό υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης)
και το ΑΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΕΕΠ στο ΑΠΥΠΣΕ(Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης).

Η άποψη μου είναι πώς ότι είναι να γίνει να γίνει σύντομα κι αυτό γιατί ένας αποκεντρωμένος θεσμός όπως είναι το ΚΕΔΔΥ, κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή με κατάργηση. Αν δεν γίνει τώρα θα γίνει σε απρόβλεπτες συνθήκες και χωρίς διασφάλιση του προσωπικού σε λίγο καιρό. Ότι φαίνεται αδύνατο να συμβεί τώρα θα φαίνεται λογικό να συμβεί μετά λίγους μήνες.

Όμως η μετεξέλιξη των ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα και με σχέδιο και αυτό μπορούμε να το διαπραγματευθούμε. Η "ομπρέλα " μιας Διεύθυνσης διασφαλίζει το προσωπικό περισσότερο από το σημερινό καθεστώς. Χρέος όμως είναι να διαπραγματευθούμε τη συνέχιση ύπαρξης του αντικειμένου των ΚΕΔΔΥ, της διεπιστημονικότητας και του ευέλικτου του χαρακτήρα του. Η ζήτηση, από τον μαθητικό πληθυσμό, των υπηρεσιών των ΚΕΔΔΥ είναι μία πραγματικότητα που αποτυπώνεται σε αριθμούς και όχι μία φαντασιακή κατάσταση.


Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες θα κατατεθεί το εν λόγω προσχέδιο νόμου στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση σε λίγο καιρό.

 Να είμαστε, λοιπόν, έτοιμοι να παλέψουμε για τους όρους και τις προϋποθέσεις της μετεξέλιξης των ΚΕΔΔΥ.

Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου