Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Δνση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΔΒΜΘ: « Ένταξη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου Τ.Ε. σε κλάδο Π.Ε. »


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.:151 80  Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email: t08deab@ypepth.gr
Πληροφορίες: Τ.Τριανταφύλλου
                            Π.Παρασκευιώτου
Τηλέφωνο: 210 3442332 – 210 3442931
FAX: 2103442193      Μαρούσι,  9-8-2011
Αρ.Πρωτ.:    91108   /Γ6
Βαθμός Προτερ.

ΠΡΟΣ:
1.    Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.    Γραφεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης (δια των οικείων Διευθύνσεων)
3.    ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΚΟΙΝ. :
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: « Ένταξη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου Τ.Ε. σε κλάδο Π.Ε. »

Παρακαλούμε όσοι ανήκουν στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του κλάδου Τ.Ε. (Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών, Σχολικών Νοσηλευτών, Εργασιοθεραπευτών, Θεραπευτών Λόγου) και υπηρετούν (οργανικά ή με απόσπαση) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και έχουν Πιστοποιητικό Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή πτυχίο ενός των τμημάτων της παραγρ. 5, περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 2817/2000, να μας αποστείλουν μέσω της οικείας Διεύθυνσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, αίτηση και αντίγραφο του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή πτυχίου, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση για την ένταξή τους στον κλάδο Π.Ε.
Παρακαλούμε, επίσης, να μας αποσταλεί αναλυτική μηνιαία μισθοδοτική κατάσταση για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τον τρόπο πληρωμής του ως Τ.Ε. όπως και με το μελλοντικό τρόπο πληρωμής ως Π.Ε.

                                                                                                 Ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής


                                                                                                            Γεώργιος Αλεβίζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου