Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΥΠΔΒΜΘ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επάρκεια Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Γραφής Braille για τους υποψηφίους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email: t08deab@ypepth.gr
Πληροφορίες: Τ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 210 3442332
FAX: 210 3442193

Μαρούσι, 8 / 7 / 2011    
     Αρ. Πρωτ.   77197 / Γ6
     Βαθμός Προτερ.


ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επάρκεια Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Γραφής  Braille για τους υποψηφίους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.»


            Σας διευκρινίζουμε ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008
απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση αναπληρωτών  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Ειδικές Σχολικές Μονάδες Κωφών και στις Ειδικές Σχολικές Μονάδες Τυφλών ορίζονται η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Γραφής BRAILLE αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για την τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, εδάφιο β), του άρθρου 56, του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄), το προσωπικό του κλάδου αυτού προσλαμβάνεται για την παροχή παράλληλης εκπαίδευσης σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, , αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα.
Μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης από τον προαναφερόμενο νόμο της Επιτροπής Πιστοποίησης που θα φέρει την επωνυμία Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης της Επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Γραφής BRAILLE και θα έχει τον τίτλο «ΕΝΟΡΑΣΙΣ» η επάρκεια των παραπάνω προσόντων θα πιστοποιείται από τους παρακάτω φορείς:

Όσον αφορά την Επάρκεια της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ολοκλήρωση όλων των κύκλων και πιστοποίηση)
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος                        -                           Αθήνα
             

Όσον αφορά την επάρκεια (πιστοποίηση) της γραφής και ανάγνωσης Τυφλών BRAILLE
ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΥΦΛΩΝ BRAILLE
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)            -             Καλλιθέα
Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος»                                         -             Θεσσαλονίκη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου