Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α:Συμπαράσταση στους Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206

Αθήνα 21-6-2011
Α.Π: 73

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"Συμπαράσταση στους Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α συντάσσεται απολύτως με τη θέση του Δ.Σ της Ο.Λ.Μ.Ε περί θεσμοθέτησης οργανικών θέσεων στις δομές Ε.Α.Ε (Ειδικά Σχολεία, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, ΚΕ.Δ.Δ.Υ, Τμήματα Ένταξης).

Οι ελάχιστες οργανικές θέσεις στις δομές Ε.Α.Ε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που έχουν προκηρυχθεί έως σήμερα, καλύπτονται αποκλειστικά με μεταθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών από τη γενική αγωγή, δημιουργώντας στρεβλώσεις, εγκλωβίζοντας μάλιστα τους έχοντες τα τυπικά προσόντα να υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτές. Έτσι, δημιουργούνται δυσλειτουργίες στα σχολεία αυτά, οι οποίες επηρεάζουν τους αποδέκτες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τους μαθητές.

Η Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι απαραίτητο να αναβαθμισθεί με μόνιμους διορισμούς Εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με δημιουργία τμημάτων ένταξης στις σχολικές μονάδες και ταυτόχρονη ίδρυση Ειδικών Γυμνασίων και Λυκείων, για να μπορούμε να λέμε πώς υπάρχει Δημόσια Εκπαίδευση για όλους τους Έλληνες.


Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου