Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: Αποκλεισμός του Ε.Ε.Π απο πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206


Αθήνα 16/02/2011
Α.Π: 56

Προς: -Υπουργό Παιδείας.
-Υφυπουργό Παιδείας.
-Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας. Μονάδα Α
-Δ/ντη Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.
-Βουλευτές όλων των κομμάτων σε θέματα παιδείας.

Θέμα: « Αποκλεισμός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) από το πενθήμερο πρόγραμμα επιμόρφωσης(25/1/2011-και 29/1/2011) στελεχών ΚΕΔΔΥ του ΥΠΔΒΜΘ»

Η παρούσα επιστολή, έχει ως στόχο της, αφενός μεν τη διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) από το πρόγραμμα επιμόρφωσης, που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας (25/1/2010 έως και 29/1/2011) και αφορούσε στην ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Στελεχών ΚΕΔΔΥ για τα σεμινάρια επιμόρφωσής τους καθώς και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Άξονας προτεραιότητας 1,2,3»,(Εγκύκλιος Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, Μονάδας Α του ΥΠΔΒΜΘ, αρ.πρ.831/18-01-2011), αφετέρου δε την ένσταση μας επί της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.
Πιο συγκεκριμένα, και παρά το γεγονός των συνεχόμενων επισημάνσεων από την Ομοσπονδία μας προς το Υπουργείο για το έλλειμμα που υπάρχει στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ΕΕΠ, διαπιστώθηκε για μία ακόμη φορά ότι το ΕΕΠ δεν συμπεριλήφθηκε στους επιμορφούμενους του προγράμματος (εν αντιθέσει με τη αρχική εγκύκλιο). Στη διαδικασία που ακολούθησε για την επιλογή των ενδιαφερομένων, δεν γνωστοποιηθήκαν τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ενημερώνουμε ότι υπάρχουν επαγγελματίες, στο σύνολο των επιστημόνων των ΚΕΔΔΥ, οι οποίοι ήδη διαθέτουν εξειδικεύσεις σε συγκεκριμένες δυσκολίες και αναπηρίες και βεβαίως είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι καμία αναπηρία δεν μπορεί να υποστηριχθεί μονομερώς (εκπαιδευτικά, κοινωνικά, νοητικά κ.τ.λ.).
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης αποτελεί ούτως ή άλλως αντικείμενο των υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΕΔΔΥ και οι ομάδες που αξιολόγησαν και τοποθέτησαν τα παιδιά στα σχολεία ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήματα υποστήριξης.
Αποτελεί πραγματική πρόκληση, με την παρούσα οικονομική συγκυρία, το Υπουργείο να πριμοδοτεί οικονομικά ορισμένους επαγγελματίες, να εργάζονται παράλληλα σε δύο εργασίες (και μάλιστα εντός του πρωινού ωραρίου), από τη στιγμή μάλιστα που το ισχύον νομικό πλαίσιο επικαλείται συγκεκριμένους νόμους και προϋποθέσεις, προκειμένου αυτό να συμβαίνει (άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο). Διερωτώμεθα κατά πόσο οι ρυθμίσεις και οι υπαγορεύσεις του συγκεκριμένου προγράμματος συμπορεύονται με την κείμενη νομοθεσία. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι οι Αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις μονάδες Ειδικής Αγωγής, μένουν άνεργοι τη θερινή περίοδο, δε γνωρίζουν αν θα εργαστούν ξανά και διώκονται, αν διαπιστωθεί ότι εργάζονται σε δύο πλαίσια.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή εξακολουθούμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές τις ισότητας και της ισονομίας, ζητούμε εύλογα να μας απαντήσετε:

Γιατί αποκλείσθηκε από την επιμόρφωση το ΕΕΠ;

 Γιατί δεν υπήρξε διαφάνεια στα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων;

 Με ποια ιδιότητα θα υποστηρίζουν οι επιμορφούμενοι τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης, όταν ήδη οι ομάδες των ΚΕΔΔΥ που έχουν αξιολογήσει τα παιδιά κάνουν αυτή τη δουλειά;

 Με ποιο τρόπο θα αμειφθούν; Πρόκειται για μία δεύτερη εργασία μέσα στην υπάρχουσα εργασία;

Η μέχρι σήμερα πορεία της υλοποίησης αυτού του έργου έχει προκαλέσει προβληματισμό και απογοήτευση στο προσωπικό που εργάζεται στα ΚΕΔΔΥ, αλλά και στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Για Το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου