Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Ερώτηση στη Βουλή για την άνιση μεταχείριση του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στην Εκπαίδευση, απο τον Τομεάρχη Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας κο Άρη Σπηλιωτόπουλο

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Σπηλιωτόπουλος Άρης
Βουλευτής Β Αθηνών - Νέα Δημοκρατία


Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011

Ερώτηση

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Άννα Διαμαντοπουλου

Θέμα : «Άνιση μεταχείριση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Εκπαίδευση»

Κυρία Υπουργέ,

Όπως σας είναι γνωστό το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) υπάγεται στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ από το 1987 (ν. 1566/85) και ασκεί το εκπαιδευτικό του λειτούργημα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ).
Επίσης, όπως γνωρίζετε οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και Ειδικών στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και ΔΕ1-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.
Καθήκον και αποστολή του Ε.Ε.Π. είναι η διασφάλιση, μέσω των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών και παρεμβάσεων, σε όλους τους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσων ευκαιριών για πλήρη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, προετοιμάζοντας και διευκολύνοντας την εγκύκλια εκπαίδευσή τους, εκπαιδεύοντάς τους σε δεξιότητες ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας, προωθώντας την κοινωνική και εργασιακή τους ενσωμάτωση, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις οικογένειές τους και ευαισθητοποιώντας την κοινότητα για την πλήρη αποδοχή και ενσωμάτωσή τους.
Παρ’ όλη όμως την ακριβή διατύπωση σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο του Ε.Ε.Π. του αρ.1, παρ. 1, του ν.3699/08 σύμφωνα με το οποίο «Ειδική Αγωγή είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών», του αρ. 2, παρ 2, όπου ορίζεται ότι: «στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑΕ περιλαμβάνονται, η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση κ.λπ.» και του αρ. 2, παρ. 3 όπου ορίζεται ότι «στις ΣΜΑΕ εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα συστηματικής παρέμβασης, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών». Εσείς, ως σήμερα, δεν έχετε κάνει καμία απολύτως ενέργεια για να διασφαλίσετε την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π. μέσα στην Εκπαιδευτική κοινότητα.

Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχετε κατανοήσει δυστυχώς, με τη νομοθετική πρωτοβουλία που έχετε λάβει μέχρι σήμερα ότι οι Αναπληρωτές και το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., παρ’ όλο που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους αναπληρωτές και Εκπαιδευτικούς, όσον αφορά στη διαδικασία μονιμοποίησης και μοριοδότησή τους σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.
Επίσης, το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα (υπηρεσιακά, μισθολογικά), σε σχέση με τους υπόλοιπους Εκπαιδευτικούς ΔΕ.
Δεν έχετε προβλέψει τον τρόπο και τη διαδικασία πρόσληψης Ε.Ε.Π. μέσω ΑΣΕΠ. Δεν έχετε προβλέψει τη δυνατότητα συμμετοχής του Ε.Ε.Π. σε προγράμματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, Δια Βίου Επιμόρφωσης, Επιμόρφωσης ΤΠΕ, δυνατότητα την οποία έχουν οι υπόλοιποι Εκπαιδευτικοί.
Δυστυχώς, το ΕΕΠ δεν έχει Παιδαγωγική και Επιστημονική Καθοδήγηση, αφού ακόμη δεν έχουν συσταθεί θέσεις Συμβούλων Ειδικοτήτων όπως προβλέπει ο ν. 3699/08 και ούτε έχει στελεχωθεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τις αντίστοιχες ειδικότητες.
Δεν έχετε δώσει στο ΕΕΠ κανένα κίνητρο προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης, αφού δεν τους έχετε δώσει τη δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Είναι στις προθέσεις σας το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) που υπηρετεί στην εκπαίδευση, σε Σχολικές μονάδες και ΚΕΔΔΥ και αποτελεί συνέχεια των κλάδων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσει τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες απολαβές και υποχρεώσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς;
2. Γιατί απαξιώνετε αυτή την κατηγορία εκπαιδευτικών που τόσο αναγκαία και απαραίτητη είναι για την κοινωνία και τα παιδιά μας;
3. Γιατί με την πολιτική σας υποβαθμίζετε τα Ειδικά Σχολεία;
4. Γιατί δεν προβλέπετε ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης για το Ειδικό
Εκπαιδευτικό ΠροσωπικόΟ ερωτών Βουλευτής

Άρης Σπηλιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου