Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Υπόμνημα Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α σε Υπουργό ΥΠΔΒΜΘ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.grΑθήνα 15/11/2010
Α.Π: 45


Προς: Υπουργό Παιδείας
Κα Διαμαντοπούλου

Κοιν: -Υφυπουργό
Κα Χριστοφιλοπούλου
-Γενικό Γραμματέα
Κο Κουλαϊδή
-Ειδικό Γραμματέα
Κο Κοντογιάννη


ΘΕΜΑ: «Επείγον αίτημα συνάντησης με Υπουργό Παιδείας για θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Ε.Β.Π.)»


Αξιότιμη κα Υπουργέ,
Σε συνέχεια των Υπομνημάτων της Ομοσπονδίας μας, τα οποία πρωτοκολλήθηκαν στο γραφείο σας με αριθμούς πρωτοκόλλου 7366/8/7/2010 και 9733/28/9/10 και στο γραφείο της Υφυπουργού κας Χριστοφιλοπούλου με αριθμούς 1846/8/7/2010 και 2423/28/9/10, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν έντονα και προκαλούν ανασφάλεια στο σύνολο των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., μονίμων και αναπληρωτών.

Α. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ε.Ε.Π.)

Το Ε.Ε.Π ανήκει στο ΥΠΔΒΜΘ, από το 1987, και υπάγεται στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής. Αποτελεί κλάδο της Εκπαίδευσης και ασκεί το εκπαιδευτικό του λειτούργημα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), δηλαδή στα Ειδικά Σχολεία και Ειδικά Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά ΤΕΕ και ΕΕΕΕΚ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) της χώρας.
Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και Ειδικών στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών.
Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) υπηρετεί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το 1987 (βάση του ν. 1566/85), λίγο προσωπικό στην αρχή και πολύ περισσότερο από το 2000 και μετά (ν. 2817/2000).
Παρ’ όλη την ακριβή διατύπωση σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο του Ε.Ε.Π. του αρ. 1, παρ. 1, του ν. 3699/08 σύμφωνα με το οποίο «Ειδική Αγωγή είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, του αρ. 2, παρ 2», όπου ορίζεται ότι: «στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑΕ περιλαμβάνονται, η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση κ.λ.π.» και του αρ. 2, παρ. 3 όπου ορίζεται ότι «στις ΣΜΕΑΕ εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα….. συστηματικής παρέμβασης, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών» κ.λ.π., έως σήμερα δεν έχουν γίνει, από πλευράς ΥΠΔΒΜΘ οι απαραίτητες εκείνες ρυθμίσεις που θα διασφάλιζαν την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π. ως προς το μισθολόγιό του και την υπηρεσιακή του κατάσταση και εξέλιξη (ωράριο εργασίας, τρόπος πρόσληψης, επιμόρφωση, σύμβουλοι ειδικοτήτων, πάρεδροι Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΠΕΚ νεοδιόριστων, ιεραρχική εξέλιξη κ.λπ.).

Συγκεκριμένα το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

1. Δεν αναφέρεται πουθενά στον Ν 3848/2010, όσον αφορά στον τρόπο και στη διαδικασία πρόσληψης του από το ΥΠΔΒΜΘ.
Στο νόμο 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού…..» δεν γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο πρόσληψης του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) που εργάζεται σε ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και στα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης). Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό Ε.Ε.Π. στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Με δεδομένη την πολιτική θέση ότι όλες οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται μέσω ΑΣΕΠ, διαπιστώνεται ότι για το ΕΕΠ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, τόσο για μόνιμο προσωπικό, όσο και για τους αναπληρωτές. Επί πλέον, έως τώρα, δεν έχουν ορισθεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που το Ε.Ε.Π. θα πρέπει να κατέχει κατά την επιλογή του για διορισμό.
Εδώ, πρέπει να αναφερθεί πως οι Περιφέρειες της Χώρας είναι υποστελεχωμένες, όσον αφορά στο ΕΕΠ, ιδίως τα ΚΕΔΔΥ, τα οποία και λειτουργούν, τα περισσότερα, αποκλειστικά με αναπληρωτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (65.000 μαθητικός πληθυσμός), όπου αυτή τη στιγμή υπηρετούν δώδεκα (12 !!!) άτομα ΕΕΠ, μόνιμοι υπάλληλοι (44 οργανικά κενά), εκ των οποίων ένας (1!!!) Ψυχολόγος και δυο άτομα Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

2. Δεν έχει Επιστημονική Καθοδήγηση μέσω αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων.
Αυτή τη στιγμή και ενώ το άρθρο 13 του Ν.3699/2008, το προβλέπει, δεν υπάρχουν Σύμβουλοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με συνέπεια την διάχυση της επιστημονικής ανασφάλειας στο προσωπικό, λόγω της μη ύπαρξης Επιστημονικής Καθοδήγησης.

3. Δεν του δίνεται η δυνατότητα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης. Δεν περιλαμβάνεται σε προγράμματα επιμόρφωσης γενικότερα. Δεν προβλέπεται η συμμετοχή του στα Προγράμματα Επιμόρφωσης Β Επιπέδου(ΤΠΕ)
Στα προγράμματα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών, αγνοείται η ύπαρξη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και δεν προβλέπεται η συμμετοχή του, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη του Προσωπικού. Επίσης, η αναγκαστική μη συμμετοχή τους στην Εισαγωγική Επιμόρφωση δεν επιτρέπει την προαγωγή τους από τον έναν βαθμό στον άλλον. Δεν έχει προβλεφθεί, επίσης, η συμμετοχή του στα Προγράμματα Επιμόρφωσης Β Επιπέδου (αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ), η επιτυχής παρακολούθηση και πιστοποίηση των οποίων μοριοδοτείται μάλιστα με τρία (3) μόρια στις κρίσεις στελεχών Εκπαίδευσης.

4. Έχει διαφορετικό ωράριο εργασίας, στις ΣΜΕΑΕ, σε σχέση με τους άλλους Εκπαιδευτικούς
Η Υπουργική απόφαση με αρ. 28915/Γ6/12-3-2007, που αφορά στο ωράριο λειτουργίας του ΕΕΠ, καταργεί την αρχή της ισότητας του προσωπικού στον ίδιο εργασιακό χώρο και δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τις κανονιστικές εγκυκλίους του ΥΠΔΒΜΘ που αφορούσαν το ΕΕΠ, αναφέρονταν ρητά ότι το προσωπικό αυτό (ΕΕΠ), έχει τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις με τους άλλους εκπαιδευτικούς, όπως ωράριο, εξωδιδακτικές υποχρεώσεις κ.λ.π.

5. Στις ΣΜΕΑΕ έχει μόνον καθήκοντα και υποχρεώσεις και όχι αρμοδιότητες.
Η Υπουργική απόφαση με αρ. 27922/Γ612-3-2007 για τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού δεν έχει εναρμονισθεί με τους σκοπούς και στόχους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των μαθητών και δεν προάγει την διεπιστημονική προσέγγιση και αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών τους.

6. Έχει πρόβλημα με τα Π.Ε. των κλάδων του.
Τα Π.Ε. του Ε.Ε.Π ( 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36) δεν αποτελούν συνέχεια των Π.Ε των υπολοίπων Εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα σε κάθε νέο νόμο, μισθολόγιο και υπαλληλικό κώδικα, το προσωπικό αυτό να «ξεχνιέται» και να μένει εκτός οποιασδήποτε ρύθμισης.

7. Όσον αφορά στις μετατάξεις, έχει διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους Εκπαιδευτικούς και αυτές πραγματοποιούνται με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις.
Η παρ.3 του άρθρου 23, του Ν.3699/2008, παραπέμπει, όσον αφορά στη διαδικασία μετατάξεων στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007, άρθρα: 69, 71, 72, 73, 74) και όχι στην παρ.5, του άρθρου 12, του Ν.3260/2004, ο οποίος και ισχύει για τους υπόλοιπους Εκπαιδευτικούς.

8. Στερείται δυνατότητας Υπηρεσιακής Εξέλιξης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικ. Αγωγής και Εκπ/σης (ΣΜΕΑΕ)
Το ΕΕΠ που υπηρετεί στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), που σε αρκετές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο σε αριθμό από τους άλλους εκπαιδευτικούς, δεν έχει καμία δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης. Το ΥΠΔΒΜΘ οδηγεί ουσιαστικά στο περιθώριο και εκτός παραγωγικής διαδικασίας εργαζόμενους στο Δημόσιο, στερώντας τους αυθαίρετα το κίνητρο και την προοπτική εξέλιξης. Οι Εκπαιδευτικοί αυτοί, η πλειονότητα των οποίων κατέχει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, οι οποίοι έχουν μεγάλη και πολυσύνθετη εργασιακή εμπειρία και πολύ αξιόλογες επιμορφώσεις, αισθάνονται παρείσακτοι και πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ας σημειωθεί εδώ πως τα χρόνια της αδικίας και της δυσμενούς μεταχείρισης αγγίζουν τα όρια ενός ολόκληρου εργασιακού βίου.

9. Στερούνται οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. των ευεργετημάτων που έχουν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές.
Στο νόμο 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού…..», αρθ. 5 και 9 («Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών» και «Μεταβατικές διατάξεις»), όπου προβλέπονται ρυθμίσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπ/κών και τον διορισμό τους ως μονίμους, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για τους αναπληρωτές Ε.Ε.Π..
Για τους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. δεν μετρά ούτε το γεγονός ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ πάνω από 5 συναπτά έτη, ούτε ότι καλύπτουν οργανικά κενά, ούτε ότι λειτουργούν, πολλά ΚΕΔΔΥ της περιφερείας αποκλειστικά χάρη σ’ αυτούς, ούτε ότι έχουν αποκτήσει πλέον σημαντική και χρήσιμη για την Ειδική Αγωγή και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπειρία.
Τέλος, δεν γίνεται κανένας λόγος για την επί πλέον μοριοδότησή τους σε μελλοντικές προσλήψεις, παρ’ όλο που αποτελούν πια αναπόσπαστο κομμάτι της Ειδικής Αγωγής, των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ.
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ε.Β.Π.)

Ο κλάδος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού συστήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 4 και της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄), ορίστηκαν τα τυπικά προσόντα του διορισμού του (απόφοιτοι Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων κ.λπ.) και κατηγοριοποιήθηκε ως ΔΕ 1.
Ωστόσο, η φύση της εργασίας του ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και κατ’ επέκταση η θέση του στην εκπαιδευτική κοινότητα, κάθε άλλο παρά διοικητική είναι, έτσι όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 27922/Γ6 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449/3-4-2007) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων …. )», κεφάλαιο Γ’ «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» βάσει της οποίας τα μέλη του Ε.Β.Π.:
«… 2. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου. (…)
4. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ως μέλη του συλλόγου προσωπικού του σχολείου. Λαμβάνουν μέρος ισότιμα στις δραστηριότητες του και διατυπώνουν τις απόψεις τους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Δεν απαλλάσσονται από τα γενικά ή ειδικά καθήκοντα και από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να τους αναθέσει στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης.
5. Επικοινωνούν με τους γονείς, έπειτα από συνεννόηση με το διευθυντή, ενημερώνοντας τους για θέματα διαβίωσης των μαθητών στο σχολείο και τους προτείνουν τρόπους στήριξης και καθημερινής φροντίδας στο σπίτι, αντίστοιχους με αυτούς που εφαρμόζονται στο σχολείο.».
Επί πλέον, εφαρμόζουν προγράμματα χρήσης τουαλέτας, εκμάθησης κανόνων γενικής και προσωπικής υγιεινής, σίτισης και εν γένει προγράμματα Αυτοϋπηρέτησης και Αυτόνομης Διαβίωσης.
Από το 2000, το ΥΠΔΒΜΘ δεν έχει κάνει τις απαραίτητες εκείνες ρυθμίσεις που θα διασφάλιζαν την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Β.Π. ως προς το μισθολόγιό του και την υπηρεσιακή του κατάσταση (ωράριο εργασίας, τρόπος πρόσληψης, επιμόρφωση, σύμβουλοι ειδικότητάς τους, ΠΕΚ νεοδιόριστων, κλπ.), ώστε το προσωπικό αυτό να έχει τις απολαβές που αρμόζουν στο έργο του και τη θέση του στην εκπαιδευτική κοινότητα.


Κυρία Υπουργέ, πέραν των ανωτέρω θεμάτων το πιο σημαντικό, το πιο ψυχοφθόρο, το πιο ταπεινωτικό και εξευτελιστικό είναι ότι το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, μόνιμοι και αναπληρωτές, μονίμως «ξεχνιέται» από το ΥΠΔΒΜΘ,

 σε κάθε καινούργιο νόμο,
 σε κάθε καινούργιο μισθολόγιο και
 σε κάθε είδους διευθετήσεις που επιχειρούνται από Υπηρεσιακούς Παράγοντες και οι οποίες αφορούν εκπαιδευτικούς.


Έτσι, και επειδή οι Νόμοι στην Ελλάδα συνεχώς αλλάζουν, το Ε.Ε.Π αναγκάζεται να δίνει, κάθε φορά και κάθε χρόνο, εδώ και 25 χρόνια, τη μάχη των Τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί μ’ αυτόν τον επώδυνο τρόπο, ξανά και ξανά στην Εκπαιδευτική Κοινότητα, υπηρεσιακά, μισθολογικά, επιστημονικά, μέχρι το καινούργιο Νομοσχέδιο που δεν θα το περιλαμβάνει και πάλι κι έτσι ξανά θα βρίσκεται στο έλεος κάθε Υπηρεσιακού Παράγοντα που θα του λέει συμπονετικά «εδώ σας ξεχάσανε».

Όμως, οι παραλείψεις αυτές οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εκπαιδευτικός είναι μόνο αυτός που διδάσκει και όχι αυτός που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Η αντίληψη αυτή πισωγυρίζει την εκπαίδευση και την κάνει αναχρονιστική. Η δική μας άποψη είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του προσωπικού όλων των κλάδων που είναι ενταγμένοι στην εκπαίδευση, διευρύνοντας το πεδίο παροχής εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, χωρίς διαχωρισμούς, κλαδικές προμετωπίδες και μικροσυντεχνιακές αντιλήψεις. Η εκπαίδευση είναι χώρος μεγάλος, κανένας δεν είναι μικρότερης αξίας και κανένας δεν περισσεύει.

Αν θέλουμε η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της Εκπαίδευσης, πρέπει οποιοδήποτε νομοσχέδιο για την Εκπαίδευση να εγκλείει στις διατάξεις του όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και να ρυθμίζει τα υπηρεσιακά θέματα των υπηρετούντων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο ίδιο μέτρο και με τις ίδιες διατάξεις που αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς.

Για όλα αυτά ζητάμε:

να γίνουν άμεσα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας οι αναγκαίες ρυθμίσεις, οι οποίες θα άρουν τις υπάρχουσες ανισότητες και αντινομίες και θα εγκαθιδρύσουν και θα διασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μέσα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα. Ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά στην υπηρεσιακή του κατάσταση και εξέλιξη, στο μισθολόγιό του, στο ωράριο εργασίας, στον τρόπο πρόσληψης μονίμων και αναπληρωτών, στην επιμόρφωση (εισαγωγική και δια βίου), στους σύμβουλους ειδικοτήτων, στους παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κ.λπ.

Ό,τι λιγότερο από αυτές τις ρυθμίσεις, που επιτέλους πρέπει να εκπορευθούν από το ΥΠΔΒΜΘ, θα μας κρατήσει όμηρους και δέσμιους της τραγελαφικής αυτής κατάστασης την οποία βιώνουμε εδώ και δεκαετίες και η οποία πλήττει ευθέως την όποια αυτοεκτίμηση και αξιοπρέπεια έχουμε ως επαγγελματίες στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου