Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 120 ΘΕΣΕΩΝ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr
Αθήνα 11/11/2010
Α.Π: 43
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: « Εγγραφή εκατό (100) πιστώσεων για θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και είκοσι (20) πιστώσεων για θέσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.»

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Ομοσπονδίας μας, ο Υφυπουργός Οικονομικών κος Σαχινίδης υπέγραψε και απέστειλε στο ΥΠΔΒΜΘ, έγγραφο δια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο εγγράφει εκατό (100) προβλέψεις θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και είκοσι (20) προβλέψεις θέσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Χώρας.
Πρόκειται για τις εκατόν είκοσι (120) πιστώσεις που εκκρεμούσαν από το 2008 και οι οποίες επρόκειτο να καλυφθούν από τους αξιολογικούς πίνακες που προέκυψαν από την προκήρυξη του 2005, σύμφωνα με την 90053/Γ6/9-9-2005 απόφαση του τότε Υπουργού Παιδείας ’’Προκήρυξη θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για μόνιμο διορισμό στα ΚΔΑΥ και στις ΣΜΕΑ – κριτήρια και διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης’’ .
Οι αξιολογικοί πίνακες των οποίων η ισχύς παρατάθηκε έως τις 31/12/2010, είχαν καταρτιστεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ) και κυρώθηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επισημαίνεται ότι οι διορισμοί αυτοί θα είναι οι τελευταίοι που στηρίζονται σε προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, δεδομένου ότι όλες πλέον οι προσλήψεις θα είναι μέσω ΑΣΕΠ, διαδικασία που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος από κοντά και θα επανέλθει προς ενημέρωση των μελών της προσεχώς.

Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου