Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ( ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ( ΥΣΕΕΠ ΚΑΙ ΠΥΣΕΕΠ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr


08/09/2010
Α.Π: 27

Προς

Τους Περιφερειακούς Συλλόγους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Τις Περιφέρειες όπου δεν έχει ιδρυθεί Περιφερειακός Σύλλογος Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ( ΥΣΕΕΠ ΚΑΙ ΠΥΣΕΕΠ)Συνάδελφοι/φισσες

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 110276 /Δ1/8/9/2010,
θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ( ΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ) σύμφωνα με το Π.Δ.1/2003,
την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τις οικείες
συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2010.
Συνεπώς όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως αιρετοί εκπρόσωποι
πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
A. Οι υποψηφιότητες για τα ΠΥΣΕΕΠ πρέπει να υποβληθούν στους κατά
τόπους Περιφερειακούς Συλλόγους μέχρι την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
2010. Στην περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί Περιφερειακός Σύλλογος σε
κάποια Περιφέρεια, οι υποψηφιότητες θα σταλούν στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία
θα φροντίσει για την διαδικασία αποστολής τους στις αντίστοιχες Περιφέρειες
B. Οι υποψηφιότητες για το ΥΣΕΕΠ πρέπει να υποβληθούν στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010, προκειμένου να
διαβιβαστούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές και στον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας.
Οι υποψήφιοι για ΥΣΕΕΠ καθώς και οι υποψήφιοι για ΠΥΣΕΕΠ, στις περιφέρειες όπου δεν υπάρχει ιδρυμένος Περιφερειακός Σύλλογος, πρέπει να αποστείλουν στο fax 2106800823,(τηλ: 210-6840779) της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, αίτηση υποψηφιότητας, όπου θα αναφέρεται το
Υπηρεσιακό συμβούλιο ΥΣΕΕΠ ή ΠΥΣΕΕΠ, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, σε ποιά ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ υπηρετούν, ειδικότητα , διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο.


Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης (τηλ:6974714206) Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου