Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr

Αθήνα, 27/09/2010
Α.Π. 31
Προς: Υπουργό Παιδείας
Κα Διαμαντοπούλου

Κοιν: -Υφυπουργό
Κα Χριστοφιλοπούλου

- Ειδικό Γραμματέα
Κο Κοντογιάννη
ΘΕΜΑ: « Αίτημα συνάντησης με Υπουργό Παιδείας για θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Σε συνέχεια του Υπομνήματος της Ομοσπονδίας μας, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο γραφείο σας με αριθμό πρωτοκόλλου 7366/8/7/2010 και στο γραφείο της Υφυπουργού κας Χριστοφιλοπούλου με αριθμό 1846/8/7/2010, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν έντονα και προκαλούν ανασφάλεια στο σύνολο των ειδικοτήτων (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, κ.λ.π) του κλάδου μας. Θεωρούμε λοιπόν αναγκαίο να τονίσουμε, ότι παρ όλο που στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βρισκόμαστε από το 1987 (βάση του ν. 1566/85), μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι νομοθετικές και διοικητικές εκείνες πράξεις που θα ενσωμάτωναν απόλυτα το Ε.Ε.Π στην εκπαιδευτική κοινότητα, διασφαλίζοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών που η κάθε ειδικότητα καλείται να προσφέρει. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι το Ε.Ε.Π που υπηρετεί στις ΣΜΕΑΕ, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο σε αριθμό από τους άλλους εκπαιδευτικούς, δεν έχει καμία δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης. Επίσης, στο νόμο 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού…..» δεν γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο πρόσληψης του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που εργάζεται σε ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και στα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης), και έως τώρα δεν έχουν αναμορφωθεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που το Ε.Ε.Π θα πρέπει να κατέχει κατά την επιλογή του για διορισμό. Πρέπει να επισημανθεί ακόμα, πως δεν έχουν δημιουργηθεί οι μηχανισμοί που θα συντονίζουν και θα καθοδηγούν επιστημονικά το Ε.Ε.Π και πως είναι αμφίβολο αν θα περιληφθεί το Ε.Ε.Π
στα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Άλυτο παραμένει ακόμα το ζήτημα της εισαγωγικής μας επιμόρφωσης.


Κα Υπουργέ, τα θέματα που απασχολούν το Ε.Ε.Π είναι πολλά και χρονίζοντα. Χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κινδυνεύει να εγκαθιδρυθεί η απογοήτευση και η αίσθηση της απαξίωσης στις ειδικότητές μας, που βλέπουν να αντιμετωπίζονται ως οι παρίες της εκπαίδευσης. Για όλα αυτά, θεωρούμε πως είναι αδήριτη ανάγκη, μια άμεση συνάντηση μαζί σας.

Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα
(6974714206)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου