Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Βερανζέρου 14, Αθήνα,www.poseepea.blogspot.com,poseepea@yahoo.gr


ΑΘΗΝΑ 28/09/2010
Α.Π: 32ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Ε.Β.Π)


Πριν δύο μήνες, η Δνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το υπ αριθμ. 91391/Γ6/23/07/2010 έγγραφό της, προς τις Δ/νσεις και Γραφεία Α/θμιας, και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με κοινοποίηση στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, παρείχε διευκρινήσεις, όσον αφορά στη μισθοδοσία του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, με αφορμή ερωτήματα που είχαν υποβληθεί στην συγκεκριμένη υπηρεσία του Υπουργείου. Σύμφωνα, λοιπόν, με την εγκύκλιο,< στο Προσωπικό του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ο οποίος αποτελεί κλάδο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.), καταβάλλονται οι πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό όλων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με τους ίδιους όρους και προυποθέσεις. Δηλαδή, Βασικός μισθός, συν επιδόματα Ειδικής Αγωγής, Εξωδιδακτικής απασχόλησης, Διδακτικής προετοιμασίας, Κίνητρο απόδοσης, Οικογενειακής παροχής και Προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών, εφόσον υπηρετούν σε περιοχές που δικαιολογούν την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.>
Δύο μήνες μετά, το Υπουργείο Οικονομικών, δια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Γενική Δνση Μισθών, Δνση 22η Μισθολογίου, με το υπ αριθμ.2/55342/0022/20/9/2010 έγγραφό του, προς το ΥΠΔΒΜ, με κοινοποίηση προς όλες τις Δ.Ο.Υ-Τμήματα Εξόδων, με Θέμα :< Ζητείται ανάκληση εγγράφου>, ζητεί την ανάκληση από το ΥΠΔΒΜ του εγγράφου του και από τις Δ.Ο.Υ τις δέουσες ενέργειες , διότι θεωρεί ότι < στο Ε.Β.Π δεν προβλέπεται η χορήγηση του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης, ούτε του επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας. Επίσης δεν προβλέπεται η χορήγηση του ποσού του άρθρου 24 παρ.2 του ν.3205/2003, που καταβάλλεται στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΔΒΜ.>. Επικαλείται δε το άρθρο 24 του Π.Δ. 284/1998, το οποίο στις διατάξεις του αναφέρει, ότι η αρμοδιότητα για την ερμηνεία διατάξεων σχετικών με θέματα αποδοχών και λοιπών απολαβών γενικά όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου και η παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής τους από όλες τις Υπηρεσίες, ανήκει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, και ο αιρετός κος Παπαευθυμίου, επισκέφθηκαν το ΥΠΔΒΜ, κατέθεσαν αίτηση για άμεσο ραντεβού με την κα Υπουργό και είχαν συνάντηση με τον Δντή Ειδικής Αγωγής κο Αλεβίζο, ο οποίος υποσχέθηκε να προσπαθήσει για την βελτίωση της πολύ άσχημης αυτής κατάστασης.
Ήδη κάποιες Δ.Ο.Υ. έχουν αρχίσει να ζητούν επιστροφές χρημάτων από υπαλλήλους Ε.Β.Π και ορατός είναι ο κίνδυνος γενίκευσης αυτής της στάσης.
Επίκειται επαφή του Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με εξειδικευμένο περί τα εργασιακά Νομικό και κατόπιν θα γίνει επανεκτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης, ώστε να προβούμε στις δέουσες κινήσεις, που θα διασφαλίσουν τα δικαιώματά μας.Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου