Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

ΑΠΟΓΡΑΦΗ Ε.Ε.Π

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοί. Όπως γνωρίζετε από σήμερα Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010, άρχισε η απογραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων, που, κατά την Κυβέρνηση, σκοπό έχει την καταγραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων και τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Ανάμεσα στα στοιχεία, τα οποία ζητούνται, πολλά εκ των οποίων κινούνται, κατά δήλωση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα όρια της νομιμότητας, όσον αφορά στη προστασία απόρρητων προσωπικών δεδομένων, είναι και τα στοιχεία θέσης του Υπαλλήλου. Στο πεδίο « ΚΛΑΔΟΣ», λοιπόν, στην λίστα που υπάρχει, δεν αναφέρεται ρητά ο κλάδος μας , που είναι ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Αυτή τη φράση πρέπει να την πληκτρολογήσουμε ιδιοχείρως και να μην προτιμήσουμε από τη λίστα, άλλους παρεμφερείς τίτλους, όπως π.χ Ειδικό Προσωπικό.
Οι Συνάδελφοι, οι έχοντες Πιστοποιητικό Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, να προσπαθήσουν να το πληκτρολογήσουν στα πεδία του Δεύτερου Πτυχίου.
Οι εργαζόμενοι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, πρέπει να αναγράφουν ολόκληρο τον τίτλο, δηλαδή, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας απογραφής.
Η φόρμα που θα πρέπει να συμπληρωθεί βρίσκεται στο site www.apografi.gov.gr
Καλό κουράγιο.

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Τουλα
Πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ Γεν Γραμματέας ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου