Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Ενημέρωση για την Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων – μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr                                                                            

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr                                             

Α.Π.:69

Ημερομηνία: Αθήνα, 16/11/2023

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων – μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023»

 

Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023  πραγματοποιήθηκε η ολομέλεια των προέδρων των Περιφερειακών Συλλόγων σε θετικό κλίμα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα παρακάτω θέματα.

            Αρχικά, συζητήθηκε το θέμα των εκλογών των περιφερειακών συλλόγων (ΣΕΕΠΕΑ) και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, ότι οι σύλλογοι μπορούν να πάρουν μία μικρή χρονική παράταση ώστε οι αρχαιρεσίες να πραγματοποιηθούν αργότερα. Με αυτό τον τρόπο θα ενημερωθούν καλύτερα τα μέλη των συλλόγων, με στόχο να υπάρξει  όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη συμμέτοχή στις συλλογικές διαδικασίες. Κάθε σύλλογος, στη βάση της αυτοτελούς δράσης του, θα προχωρήσει στις διαδικασίες.

            Στη συνέχεια, συζητήθηκε το ζήτημα των εισφορών των μονίμων υπαλλήλων ΕΕΠ και ΕΒΠ προς τους Συλλόγους όπου έγινε η ενημέρωση πως κάθε σύλλογος θα πρέπει να το συζητήσει και να πάρει απόφαση μέσα από τη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσει για το συγκεκριμένο θέμα.

            Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι άμεσα θα προχωρήσουμε σε σύσταση ομάδων εργασίας  για όλους τους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ ώστε να ετοιμάσουμε προτάσεις για τις αλλαγές στα καθηκοντολόγια που πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα και ευρύτερα για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν ώστε να κατατεθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  και να εμπλουτίσουν το πλαίσιο των διεκδικήσεών μας.

            Τέλος, θα θέλαμε να καλέσουμε όλα τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ να εγγραφούν και να συμμετέχουν στους περιφερειακούς συλλόγους ώστε η φωνή μας να δυναμώσει ακόμα περισσότερο!

           Με την ενεργό συμμετοχή και δράση μπορούμε να τα καταφέρουμε!

                                                 ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

                             Πρόεδρος                       Γενικός Γραμματέας

                          Χρήστος Βουλιώτης         Σεραφείμ (Μάκης) Λάππας