Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 29

Ημερομηνία:  Αθήνα, 06/08/2022

 

ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Στην Αθήνα, σήμερα, Σάββατο 06 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνεδρίαση με σκοπό την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ύστερα από την παραίτηση του Ειδικού Γραμματέα Καρκατζούνη Λουκά, όπου συμμετείχαν οι: Βουλιώτης Χρήστος, Γκούθας Ιωάννης, Μαρτίνη Αντιγόνη, Βαρνά Γεωργία, Λάππας Σεραφείμ (Μάκης), Καστρίτη Σεμίνα και Τσαγρή Λένα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κρίθηκε έγκυρη η συνεδρίαση οπότε και έγινε ψηφοφορία μεταξύ των μελών και το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Βουλιώτης Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Γκούθας Ιωάννης

Γενική Γραμματέας: Μαρτίνη Αντιγόνη

Ειδικός Γραμματέας: Λάππας Σεραφείμ (Μάκης)

Ταμίας: Βαρνά Γεωργία

Οργανωτική Γραμματέας: Καστρίτη Σεμίνα

Αρμόδια Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Τσαγρή Λένα