Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

Διαμαρτυρία για λάθη στην διαμόρφωση αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΕΒΠ για το έτος 2022-23.

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Πληροφορίες:email: seepeakm@gmail.com   

                                                                            

Θεσσαλονίκη, 25/07/2022

Αρ. Πρωτ: 38

 

                                                                          Προς:

-Υπουργό Παιδείας κα Ν. Κεραμέως

-ΑΣΕΠ

                                                                                      

                                                                                                        Kοινοποίηση

-        ΠΟΣΕΕΠΕΑ

-        Μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ Κ. Μακεδονίας

-        ΜΜΕ

 

Θέμα: Διαμαρτυρία για λάθη στην διαμόρφωση αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΕΒΠ για το έτος 2022-23.

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι, 

 

Μετά από σειρά καταγγελιών και έντονων διαμαρτυριών μελών του Συλλόγου μας, που αφορούν σωρεία σοβαρών παραλείψεων και λαθών όσον αφορά την καταχώρηση και προσμέτρηση των αντικειμενικών τους προσόντων, τα οποία παρά την τρίτη και τελευταία ανακοινοποίηση του προσωρινού πίνακα της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 (στις  21/7/22) των υποψήφιων  μελών ΕΒΠ, εξακολουθούν και υπάρχουν σοβαρά λάθη και παραλείψεις τα οποία θέτουν σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα της όλης διαδικασίας. Αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους πίνακες που ακολουθούν του ΕΕΠ καθώς και με τη διαχείριση των εκατοντάδων ενστάσεων που θα προκύψουν.

           

 Τα λάθη και οι παραλείψεις όπως έχουν εντοπιστεί  επισημαίνονται στα εξής ζητήματα:

·    τεχνική αδυναμία του πληροφοριακού συστήματος της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. όπου κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στην καταχώρηση του πεδίου “ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ”, δεν δινόταν σε κάποιες περιπτώσεις,  η δυνατότητα καταχώρησης των πτυχίων τους (σωστή αντιστοίχιση κωδικού με αντίστοιχο πτυχίο) με  συνέπεια να απορρίπτονται πολλά άτομα  από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

 

·       δεν έγινε προσμέτρηση και μοριοδότηση των ανήλικων τέκνων ενώ έχουν δηλωθεί σωστά και στον ΟΠΣΥΔ, ενώ έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους.

 

·        Υπάρχει λανθασμένη προσμέτρηση των αντικειμενικών προσόντων των υποψηφίων είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω (πχ προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες περιοχές) ενώ έχει δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα άλλοι να έχουν περισσότερα μόρια από ότι πρέπει και άλλοι με τυπικά προσόντα να έχουν λιγότερα.  

·       Μη   προσμέτρηση σεμιναρίων.

·       Υπάρχουν διαμαρτυρίες από πολλούς υποψήφιους ότι υπήρχε πρόβλημα στην μεταφόρτωση των στοιχείων τους στον ΟΠΣΥΔ, με αποτέλεσμα ενώ είχαν ανεβάσει τα αρχεία τους να μην φαίνονται στο σύστημα.  

·       Μη προσμέτρηση ποσοστού αναπηρίας, ενώ έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα

·       Μη καταχώρηση και μοριοδότηση ξένης γλώσσας (Ιταλικά)

 

            Διαμαρτυρόμαστε, για την προχειρότητα με την οποία φαίνεται να λειτουργεί ένα θεσμικό όργανο όπως το ΑΣΕΠ,  για την έλλειψη προστασίας του θεσμού αυτού που μέχρι τώρα αναγνωρίζεται για την αξιοπιστία και το κύρος του και χαίρει της εμπιστοσύνης των πολιτών, για την συρρίκνωση και απαξίωση του  θεσμού, καθώς δεν γίνεται ένας τεράστιος όγκος δουλειάς να διεκπεραιωθεί  από τον ελάχιστο αριθμό εργαζόμενων στον ΑΣΕΠ, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και έχοντας την προσδοκία  να μη γίνουν τραγικά λάθη. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της ανεξάρτητης αρχής του ΑΣΕΠ, ώστε να διαμορφωθούν σωστά οι πίνακες χωρίς να αδικηθεί κανένας υποψήφιος ΕΒΠ ή ΕΕΠ για όσο χρόνο χρειαστεί.

Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολιτική βούληση να διορθωθούν τα λάθη, ειδικά όσα αφορούν αδυναμίες του λειτουργικού συστήματος καταχώρησης και προσμέτρησης, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να διαμορφωθούν αξιοκρατικοί πίνακες οι οποίοι θα διασφαλίζουν αξιοκρατική μοριοδότηση σε όλους τους υποψηφίους.

Ζητάμε οι προσλήψεις των αναπληρωτών ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 να γίνουν από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και όχι από έναν επισφαλούς εγκυρότητας, αμφισβητούμενης αξιοπιστίας προσωρινό πίνακα κατάταξης. 

Ζητάμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλες οι ενστάσεις των συναδέλφων που θα υποβληθούν.

Αναμένουμε την άμεση και δίκαιη ανταπόκριση και διευθέτησή σας στο σοβαρό αυτό ζήτημα.

Για το Δ.Σ.

Η ΠρόεδροςΗ Γ. ΓραμματέαςΕριφύλη Διαμαντοπούλου

Ελένη Τσαγρή