Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

Θέμα: Κάλεσμα για ομάδα εργασίας σχολικών νοσηλευτών


Αθήνα, 02/03/2022 

Αρ. Πρωτ.: 05 

       Προς:

- Περιφερειακοί Σύλλογοι ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Θέμα: Κάλεσμα για ομάδα εργασίας σχολικών νοσηλευτών

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ καλούμε τους ΣΕΕΠΕΑ να μας αποστείλουν μέχρι τις 12/3 προτεινόμενα ονόματα σχολικών νοσηλευτών έως δύο άτομα, είτε ορίζοντας τα είτε μέσω πρόσκλησης προς τα μέλη τους προκειμένου να συμμετάσχουν στην ειδική επιτροπή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ που θα συζητήσει προτάσεις ως προς το καθηκοντολόγιο των σχολικών νοσηλευτών στη γενική εκπαίδευση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. η ημερομηνία έναρξης των εργασιών της ομάδας εργασίας ορίζεται στις 18/3