Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τα λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ και για την καθυστέρηση έκδοσης του προγράμματος “Υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς”

 

Αθήνα, 22/12/2021 

Αρ. Πρωτ.: 49 

Προς: 

- Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως 

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζ. Μακρή 

Κοινοποίηση: 

- Το Διευθυντή ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ κ. Χ. Παπαϊωάννου

 

Θέμα: «Επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τα λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ και για την καθυστέρηση έκδοσης του προγράμματος “Υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς” »

Αξιότιμες κα. Υπουργέ και κα. Υφυπουργέ,

παρά τις κρούσεις της Ομοσπονδίας προς το ΥΠΑΙΘ φαίνεται ότι ακόμα και το μήνα Ιανουάριο θα υπάρχουν πληθώρα λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ. Οι ελλείψεις αγγίζουν όλους τους κλάδους με αποτέλεσμα να πλήττονται και να αφήνεται στην τύχη του σημαντικός αριθμός οικογενειών που χρειάζεται υποστήριξη και μάλιστα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας του Covid-19.

Σε αυτό το πλαίσιο η κορυφή του παγόβουνου φαίνεται να είναι η αδιαφορία του ΥΠΑΙΘ για το έργο ΕΣΠΑ “Υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς” μέσω του οποίου υποστηρίχθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά πληθώρα οικογενειών από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Οι ανάγκες ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι συνεχείς και αδιαμφισβήτητες πόσο δε μάλλον σε μια τόσο ψυχοπιεστική συγκυρία για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και το προσωπικό των σχολικών μονάδων.

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά:

·        Να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο στις αναγκαίες προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών,

·        Να σχεδιαστεί και να δρομολογηθεί η υποστήριξη από έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό ανά σχολείο, σε κάθε σχολείο της χώρας, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης πλάνου παρέμβασης και ολόπλευρης υποστήριξης της σχολικής κοινότητας,

·        Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της εξειδικευμένης υποστήριξης μαθητών από εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να δρομολογείται η υποστήριξη  από την αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να απρόσκοπτα να εκπαιδεύονται στα σχολεία της γειτονιάς τους και οι γονείς να αποφορτίζονται από το βάρος της ευθύνης.

·        Να καλυφθούν οι ανάγκες των ΣΜΕΑΕ σε ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, στις οποίες συμβαίνουν πολλά ατυχήματα σε βάρος της ασφάλειας των μαθητών λόγω της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού.

·        Να προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της υποστήριξης της προσχολικής κατά προτεραιότητα αλλά και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου απαιτείται, από λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι αρωγός των θεμάτων που αφορούν τη βελτίωση, την προάσπιση και την προαγωγή των εργασιακών και γενικότερων επαγγελματικών συνθηκών των μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ των συλλόγων της χώρας, της υποστήριξης των μαθητών, των οικογενειών, των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας.

Η Ομοσπονδία παράλληλα καλεί σε εγρήγορση το εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και τους γονείς, ώστε να δοθεί δυναμική απάντηση μέσω κινητοποιήσεων εάν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων δεν ικανοποιηθούν.