Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΣΕΕΠΕΑ: Κήρυξη στάσεων εργασίας για τις 16 Ιουνίου 2021 και συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις