Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΑΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνάδερφοι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία καταγραφής των συναδέρφων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ που ολοκλήρωσαν εκπρόθεσμα τη διαδικασία πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου (https://poseepea.blogspot.com) πραγματοποιείται κανονικά και ήδη έχει ετοιμαστεί από την Ομοσπονδία αναλυτικός πίνακας.
Σε όλους τους συναδέρφους έχει σταλεί σχετικό απαντητικό μήνυμα στα e-mail τους κάτι που σημαίνει ότι έχει καταγραφεί το αίτημά τους και δε χρειάζεται να  το στείλουν εκ νέου.
Όσοι συνάδερφοι αντιμετωπίζουν ανάλογο ζήτημα παρακαλούνται θερμά να το κοινοποιήσουν άμεσα στο e-mail της Ομοσπονδίας (poseepea@yahoo.gr), ώστε στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας να είμαστε σε θέση να κοινοποιήσουμε τα παραπάνω συγκεντρωτικά στοιχεία στους αντίστοιχους θεσμικούς φορείς. 
Τέλος παρακαλούνται θερμά οι συνάδερφοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της Α/θμιας και της Β/μιας να απευθύνονται στα αντίστοιχα συνδικαλιστικά τους όργανα (Δ.Ο.Ε. & Ο.Λ.Μ.Ε.) αντιστοίχως, για το ίδιο ζήτημα καθώς υπενθυμίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. καλύπτει συνδικαλιστικά μόνο το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.