Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

Όλα τα έντυπα αξιολόγησης μαθητή /τριας από Κ.Ε.Σ.Υ


Το  Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου  δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τα έντυπα αξιολόγησης μαθητών/τριών.
Πατήστε στα παρακάτω έντυπα αξιολόγησης και προγραμμάτων παρέμβασης:
Τα έντυπα για αξιολόγηση από το Κ.Ε.Σ.Υ.
Έντυπο 3. Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης (αρχική αξιολόγηση – σύνταξη προγράμματος)
Έντυπο 4. Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ενδιάμεση – τελική αξιολόγηση προγράμματος)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://www.fresh-education.gr/