Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟ Υ.Π.Π.Ε.Θ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ THΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                         
                                                                             
                                                                            ΑΘΗΝΑ, 03/12/2018
                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 204                                                                                                           
                                                                                              ΠΡΟΣ
·         Την Υφυπουργό Παιδείας κα Τζούφη
                                                                                              
                                                                                          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

·         Στο Διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κο Κασσιανό


ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ THΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ.»
Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,
            Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με το παρόν ερώτημα ζητά να την ενημερώσετε σε ποια φάση βρίσκεται η σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και των καθηκοντολογίων του Ε.Ε.Π. που εργάζονται σε αυτά. Σας υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχο έγγραφο σας είχαμε αποστείλει ηλεκτρονικά στις 29/06/2018 με Αρ. Πρωτ: 115, δίχως να μας απαντηθεί.
            Επιπλέον, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν εξακολουθείτε να βλέπετε με τον ίδιο θετικό τρόπο (όπως μας είχατε τονίσει στις πρόσφατες συναντήσεις μας) τη συμμετοχή τόσο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. όσο και του επιστημονικού της φορέα Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. στην παραπάνω διαδικασία ή αν τα καθηκοντολόγια και ο κανονισμός λειτουργίας συντάσσονται «για εμάς χωρίς εμάς» από ανθρώπους που δεν είναι γνώστες ούτε των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ούτε του κώδικα δεοντολογίας των κλάδων που εκπροσωπούμε συνδικαλιστικά.
                                                     
                                                                         Με εκτίμησηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου