Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ


Σήμερα σε μια μη προγραμματισμένη  συνάντηση του προέδρου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κου Δημήτρη Παπαευθυμίου με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κο Κασσιανό και την προϊσταμένη του  Αυτοτελούς Τμήματος του ΕΕΠ και ΕΒΠ κα Φυτουράκη, έγινε συζήτηση για τα τρέχοντα και σοβαρά θέματα που αφορούν το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.
Καταρχάς εκφράστηκε η ικανοποίηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  για τις αυξημένες πιστώσεις που διατέθηκαν για το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι οι ανάγκες στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και στην παράλληλη είναι μεγάλες.
Ως προς το θέμα των κριτηρίων και του ποσοστού που θα δοθεί για διορισμό του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, από την πλευρά του υπουργείου υποστηρίχτηκε ότι οι διάφορες διαρροές δεν ευσταθούν, ότι δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος που θα γίνει το μοίρασμα των 4.500 χιλιάδων για την ειδική εκπαίδευση και ότι η αναφορά στην διαμόρφωση του ποσοστού με βάση τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν για το σχολικό έτος 2018-2019 δεν είναι παρά μια πρόταση του κου Κασσιανού. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος με ιδιαίτερη προσοχή.
Ως προς την εγκύκλιο των μεταθέσεων μας δηλώθηκε ότι είναι στην τελική επεξεργασία και αναμένεται η κοινοποίησή της.
Ως προς το  γεγονός ότι εστάλη  έγγραφο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις με το οποίο το Αυτοτελές Τμήμα ζητά την επικαιροποίηση των οργανικών κενών, από την πλευρά της ΠΟΣΕΕΠΕΑ τονίστηκε  ότι βρίσκεται στην τελική διαμόρφωση η  σύσταση των νέων οργανικών θέσεων και  θα πρέπει οπωσδήποτε  αυτές να συμπεριληφθούν στις κενές οργανικές θέσεις που θα δοθούν για τις μεταθέσεις και στη συνέχεια να δοθούν για τους αναμενόμενους διορισμούς.
Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι μεταθέσεις προηγούνται των διορισμών και αυτό πρέπει να τηρηθεί για να μην αδικηθούν οι συνάδελφοι που περιμένουν χρόνια την μετάθεσή τους. Αυτό βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να διαφοροποιήσει τον τελικό αριθμό των οργανικών θέσεων ή να επηρεάσει τους διορισμούς .
Ως προς το θέμα που έχει προκύψει με τους ελέγχους  της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ, τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη της έκδοσης διευκρινιστικής οδηγίας από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ  & ΕΒΠ, στην οποία θα επισημαίνεται ότι το ΕΕΠ μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο επ΄  αμοιβή, ότι δεν ασκεί εμπορία και ότι βασική προϋπόθεση είναι η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου  από το ΠΥΣΕΕΠ, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Το Αυτοτελές Τμήμα επεξεργάζεται το θέμα και θα απαντήσει σύντομα.
Τέλος συζητήθηκε έντονα το γεγονός ότι η ΠΟΣΕΕΠΕΑ αναμένει τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας επισημαίνοντας την μεγάλη καθυστέρηση για την πραγματοποίησή της, στην οποία πιστεύουμε ότι θα αποσαφηνιστούν πολλά από τα θέματα που μας απασχολούν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου