Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τα μέλη του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Π.Ι., με ομόφωνες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων του Τομέα τους (Γ.Σ. 333/13.02.2018 και 334/27.02.2018), προχώρησαν προ μηνών (07/03/2018) στη σύνταξη αναλυτικού Υπομνήματος προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου καθώς και στην έκδοση Δελτίου Τύπου, όπου τεκμηρίωναν πλήρως την αναγκαιότητα και δυνατότητα μετεξέλιξης του Τομέα Ψυχολογίας σε αυτόνομο Τμήμα Ψυχολογίας.
Σε απόλυτη εναρμόνιση με τις παραπάνω κινήσεις, ο Τομέας Ψυχολογίας, με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζει την πρόβλεψη στο άρθρο 6 του «Σχεδίου Νόμου για τις συνέργειες μεταξύ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίου Πανεπιστημίου - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», που αφορά στην ένταξη όλων των μελών (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα Ψυχολογίας στο υπό ίδρυση Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου