Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Π.Δ.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Oι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους (Παρασκευή 13-07-2018 ως και Τρίτη 17-07-2018). Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τηλεομοιοτυπία στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου