Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Σ.Ε.Π.: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΕΠ
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης υποψηφίων στους Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2018-2019, καταρτίστηκαν από τις κάτωθι αναφερόμενες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, βάσει της οικείας πρόσκλησης (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄/2018), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr) καθώς και στις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ως εξής:
Α
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Ιστοσελίδα
1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣhttp://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/anakoinoseis/anakoinoseis-eidikis-agogis/1984-pinakas-eep-2018
2
ΑΤΤΙΚΗΣ(Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2018)
3
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣhttp://pdede.sch.gr/new/index.php/ea
4
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ*http://ionion.pde.sch.gr
*Αφορά την εκ νέου ανάρτηση των πινάκων της 9ης Ιουλίου 2018
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 12/07/2018, ημέρα Πέμπτη, έως και 16/07/2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):
Τις εργάσιμες ημέρες
Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 16:00
Τις αργίες
Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 14:00
ή μέσω e-mail στο helpdesk@asep.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου