Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΔΕΑΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                            
                                                                                ΑΘΗΝΑ,  21/05/2018
                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 95
                                                    
                                                                      ΠΡΟΣ
- κο Βαλιάντζα Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
- κο Παπασακελλαρίου Άγγελο, Προϊστάμενο Μονάδας Β3

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-κο Παρούση Σταύρο, Στέλεχος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ


ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΔΕΑΥ»
Αξιότιμοι κύριοι,
 Σας υποβάλλουμε εγγράφως την πρόταση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. που αφορά στα δικαιολογητικά που απαιτείται να καταβάλλουν όσοι συνάδερφοί μας  αναπληρωτές Ε.Ε.Π. εργάζονται σε ΕΔΕΑΥ με βάση την πρόσφατη οδηγία που δόθηκε στις οικείες Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό και κατανοητό οι συνάδερφοι μας είναι αδύνατο να συγκεντρώσουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς αποδείξεις διοδίων για τη μετακίνησή τους σε σχολικές μονάδες, διότι κάτι τέτοιο δεν τους είχε ζητηθεί όταν ανέλαβαν υπηρεσία ούτε υπήρξε προηγούμενο καταβολής των οδοιπορικών τους εξόδων.
Προτείνουμε λοιπόν η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης με βάση τα μηνιαία παρουσιολόγια  των αναπληρωτών που εργάζονται σε ΕΔΕΑΥ να εκτιμήσει το κόστος αυτών των μετακινήσεων ανά μήνα και να βεβαιώσει το νόμιμο ποσό στους δικαιούχους του.
Ευελπιστούμε στη δίκαιη διευθέτηση αυτού του σοβαρού ζητήματος για τα μέλη μας, προκειμένου να τους καταβληθούν άμεσα τα νόμιμα οδοιπορικά τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι εργάζονται ως αναπληρωτές και ότι λύεται η σύμβασή τους στο τέλος κάθε σχολικού έτους.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου