Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σε ΤΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ, 14/02/2018
                                                                          Αρ. Πρωτ.: 27
                                                                                                     ΠΡΟΣ
·        Τον Υπουργό Υ.Π.Π.Ε.Θ. κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
·         Τα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων


ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α  ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σε ΤΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»
Αξιότιμε κε Υπουργέ

Διαβάζοντας τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι προωθείτε την άνιση μεταχείριση του προσωπικού εντός των δομών της εκπαίδευσης, δημιουργώντας υπαλλήλους δύο κατηγοριών, με τα ίδια τυπικά προσόντα.
Συγκεκριμένα, ενώ στα ΕΠΑΛ οι κατέχοντες πτυχίο  μέσης τεχνικής σχολής ή ΤΕΛ , ή ΕΠΑΛ ή Β΄κύκλου ΤΕΕ, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΙΕΚ , ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων  κατατάσσονται στην κατηγορία ΤΕ01.30, αντίθετα στην Ειδική εκπαίδευση, οι κατέχοντες τα ίδια  τυπικά προσόντα, κατατάσσονται στην κατηγορία ΔΕ01.
Η άνιση αυτή μεταχείριση του ίδιου προσωπικού κατά τη γνώμη μας είναι αντισυνταγματική και προσκρούει στο περί ίσης μεταχείρισης και περί δικαίου αίσθημα.
Επειδή στις μέχρι τώρα συναντήσεις μας και κυρίως στην συνεργασία μας με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  υποστηρίζονταν από την πλευρά σας ιδιαίτερα η ρύθμιση της άνισης και άδικης μεταχείρισης του Ε.Β.Π. σε σχέση με το αντίστοιχο προσωπικό των ΕΠΑΛ, ζητάμε σήμερα, έστω και την ύστατη στιγμή, να διορθώσετε το αρ. 29 στο κεφάλαιο Δ και όπου αναγράφεται το  ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σε ΤΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Σας επισυνάπτουμε τα τυπικά προσόντα διορισμού του Ε.Β.Π. της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και αυτά των ΤΕ01.30 των Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων, για να αντιληφθείτε ότι μεταξύ των δύο κατηγοριών δεν υπάρχει καμία διαφορά.

10. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πτυχίο - δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο - δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο -δίπλωμα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο -δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες .
Για τους κατόχους Πτυχίου –Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου-Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ
Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ: α) ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ, β) ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ, γ) ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ
ΠΕ35 ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΑΛ
Β. ΤΕ Kατηγορία
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)
ΤΕ02
ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ Β41Ξ9Ω93ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΜετά την σύγκριση των προσόντων των ίδιων κλάδων του προσωπικού των ΕΠΑΛ και αυτών της Ειδικής Αγωγής τα οποία δεν διαφέρουν μεταξύ τους και με δεδομένο ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι τυπικό προσόν που αφορά το σύνολο του προσωπικού στην εκπαίδευση,  προτείνουμε για λόγους ουσίας αλλά και ίσης μεταχείρισης του προσωπικού που προσλαμβάνεται στην εκπαίδευση με τα ίδια προσόντα, την ακόλουθη τροπολογία.
Τροπολογία
Να αντικατασταθεί ο πίνακας Δ του άρθρου 29 ως εξής: όπου   ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,  σε ΤΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.Με εκτίμηση,....................................................................................................................ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι η Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε το θέμα της κατάφωρης αδικίας του Ε.Β.Π. σε σχέση με την ανακατάταξή του σε Τ.Ε. από Δ.Ε. ήρθε σε επαφή με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υ.Π.Π.Ε.Θ. και υπέβαλε και αίτημα άμεσης συνάντησης του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με τον Υπουργό Παιδείας. Επίσης χθες απεστάλη εκ νέου και η νομική γνωμοδότηση που είχε υποβάλει ο σύλλογος  του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής σε συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. στον Δ/ντη Ε.Α.Ε. κο Κασσιανό, που κατέληγε ως εξής: 
           ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ:
1)    Η  ένταξη  –  ομαδοποίηση  του  Ε.Β.Π.  στο  Ειδικό  Εκπαιδευτικό Προσωπικό βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), όπως αυτή εκλαμβάνεται για την πρόσληψη Εκπαιδευτικών σε όλες τις υπόλοιπες Ειδικότητες και για όλον τον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα, είναι εκ των ων ουκ άνευ.
2)   Η δυνατότητα πρόσβασης του Ε.Β.Π. σε κάθε είδους περαιτέρω εκπαιδευτική επιμόρφωση συνιστά επιβεβλημένη υποχρέωση του Κράτους, και δη του φορέα πρόσληψής του, ήτοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ερειδόμενη κυρίως στην συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή της ισονομίας.

Ζητάμε από τα μέλη μας που έχουν πρόσβαση σε πολιτικά κόμματα του συνταγματικού τόξου να αναδείξουν το μείζον αυτό ζήτημα, να ενημερώσουν τους βουλευτές όλων των κομμάτων, προκειμένου να τροποποιηθεί αυτή η άδικη και αντισυνταγματική απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου