Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                             
                                                                               
                                                                                              ΑΘΗΝΑ, 16/11/2017
                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 236
                                                                                                                    
                                                                                                                   ΠΡΟΣ
                          -Τα μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που δεν ανήκουν σε Περιφερειακούς Συλλόγους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με την παρούσα ανακοίνωσή της καλεί όσα από τα μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. δεν ανήκουν σε κάποιον Περιφερειακό Σύλλογο λόγω μη σύστασής του ή ανασυγκρότησής του να αποστείλουν επωνύμως, αναγράφοντας τον κλάδο και την υπηρεσία όπου εργάζονται, την άποψή τους για τη δημιουργία ή όχι του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στο e-mail της Ομοσπονδίας poseepea@yahoo.gr

            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου