Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

                                                                                                                        
                             
        
ΑΘΗΝΑ, 07/08/2017
                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 143


                                                                                                     ΠΡΟΣ
Υπουργό Υ.Π.Π.Ε.Θ. κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.       Στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κο Παναγιώτη Κασσιανό
2.       Στα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των ΕλλήνωνΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
           
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
           
Με τον παρόν κείμενο διαμαρτυρίας η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θα ήθελε να ενημερώσει και εγγράφως εσάς προσωπικά και όλους τους υπευθύνους του Υ.Π.Π.Ε.Θ. για την άδικη μεταχείριση που υφίσταται ένα μεγάλο ποσοστό συναδέρφων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π., όπου η καθυστέρηση στην πρόσληψή τους την περσινή χρονιά οδήγησε στο να μην τους καταβληθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. το επίδομα ανεργίας. Ενδεικτικό δε της κατάστασης είναι ότι ορισμένοι συνάδερφοι χάνουν την επιδότηση ανεργίας για μόλις πέντε ένσημα!!
            Είναι κατάφωρα άδικο συνάδερφοι που καταθέτουν «ψυχή» κάθε χρόνο στις δομές ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) να μην λαμβάνουν αυτό το οικονομικό βοήθημα, ενώ παραμένουν άνεργοι για τρεις και πλέον μήνες στη διάρκεια του καλοκαιριού. Το αίσθημα αδικίας γίνεται πιο έντονο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η καθυστέρηση στις περσινές προσλήψεις δεν οφείλεται σε εκείνους, αλλά σε παραλείψεις, κωλυσιεργία και αστοχίες όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία έκδοσης των οριστικών πινάκων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.

            Ζητούμε λοιπόν την άμεση έκδοση νομοθετικής ρύθμισης σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. για να διευθετηθεί το μείζον αυτό ζήτημα για τη φετινή χρονιά. Επιπλέον, καθίσταται εκ των ων ουκ άνευ η κατάθεση ειδικής ρύθμισης για επιδότηση όλων των συναδέρφων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. από την πρώτη ημέρα της απόλυσης και ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρόσληψής τους, ώστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοιες με τη φετινή καταστάσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου